רבנים ואישי רוח מפרסמים היום (ו') עצומה התומכת בזרם החינוך הממלכתי החילוני- דתי שיזם ח"כ הרב מיכאל מלכיאור. בין החותמים על העצומה ניתן למצוא אישי רוח, רבנים, סופרים ואף זמר אחד. על העצומה חתמו א.ב. יהושע, עמוס עוז, הרב מאיר ליכטנשטיין, אורי אליצור, הרב יובל שרלו הרב מנחם פרומן ואחרים, יוסקה אחיטוב, מראשי הקיבוץ הדתי, קובי אוז, דב אלבוים, לובה אליאב, הרב גלעד קריב, חנן פורת, אורי שנער (בעבר נשיא שידורי קשת) ואחרים.

בעצומה מביעים החותמים תקווה כי הזרם החינוכי החדש יצבור תאוצה ומכנים את החוק של ח"כ מלכיאור כ"שירת תקווה לעתיד החברה הישראלית".


על פי העצומה "רבנים ואישי רוח אשר באים מתפיסות עולם שונות מתחברים בימים אלה להבעת תקווה עם קבלתו של חוק החינוך היהודי המשלב".

בעצומה נכתב, "אנו מקווים שתהיה ברכה בניסיון החדש להציע חינוך יהודי ציוני חלוצי שיהיה פתוח לילדים ולקהילות מכל החוגים תוך כבוד הדדי לאמונות ולערכים של כל הצדדים: הישן יתחדש והחדש יתקדש".

עוד נכתב, "אנו מקווים לייסוד בית חינוכי חדש אשר בו יוכלו שני הצדדים ללמוד כולם כאחד זה מזה ולתת באהבה רשות וחופש זה לזה, גם להעמיק שורשים וגם לשאת אל על פירות טובים. אנו מקווים כי קבלת החוק וישומו יהיו יסוד של פתח תקווה חדשה שהוא פתח לעתיד החברה הישראלית כולה".

את העצומה יזמו הרב מנחם פרומן וח"כ הרב מיכאל מלכיאור על מנת לגייס תמיכה בזרם החינוך החדש שיפתח בשנת הלימודים הקרובה.

ח"כ הרב מלכיאור אמר היום כי ההתגייסות הגדולה של אנשי רוח ורבנים לעצומה מעידה על התמיכה הציבורית הרחבה שיש לפתיחת הזרם: "הרבדים השונים של החברה הישראלית מהם מגיעים חותמי העצומה המכובדים מעידים כאלף עדים על הצורך והרצון הקולקטיבי של הציבור למימושו של חוק החינוך היהודי המשלב. זוהי תרופה אמיתית לקיטוב בחברה ועלינו לתמוך ולוודא כי החוק יתקיים והחינוך המשלב יהפוך להיות זרם החינוך המוביל בישראל".