במשך 64 שנה הייתה הפרשה הזו, כפצע מדמם בין אנשי מחתרת לח"י (לוחמי חרות ישראל) לבין תושבי המושבה יבנאל בגליל התחתון: מי גרם לגילויים של שני אנשי המחתרת שהסתתרו בבית משפחת לונץ במושבה – ולהריגתם.בי"ג בניסן תש"ד (7.4.1944) הקיפו חיילים ושוטרים בריטים, מצוידים בתתי מקלעים, את הבית במושבה יבנאל של מנחם לונץ ("אלעזר" בכינויו המחתרתי), שם הוסתר איש הלח"י הפצוע שבתאי דרוקר ("ציון"). הבריטים הציבו מסביב לבית את כלי הירייה ופתחו באש. מתוך הבית הושבה אש רפה בלבד. בספרו על הלח"י כתב נתן ילין מור, אחד ממפקדיו, כי ציון הפצוע נפגע מכדורי הבריטים וביקש מאלעזר לעשות עמו חסד ולהרוג אותו. אלעזר נעתר לבקשת חברו ואחר כך ירה את הכדור האחרון שנותר באקדחו אל פיו שלו. הבריטים המתינו כמה שעות ורק לאחר שלא הגיע אות חיים מהבית הנצור, פרצו אליו ומצאו את השניים ללא רוח חיים.64 שנים היו אנשי הלח"י משוכנעים שהייתה הלשנה - ושהבריטים הגיעו אל הבית ביבנאל כתוצאה משיתוף פעולה עם אנשי "ההגנה". ואולם, לא הייתה בידיהם כל הוכחה לכך. תושבי יבנאל הכחישו ומכחישים עד היום, שמי מהם היה מעורב בכך. ואולם, סרט שהופק באחרונה על ידי "העמותה להנצחת מורשת לוחמי חירות ישראל וחלליה" מספק את ההוכחה המיוחלת: בסרט, הנקרא "גבורת היחיד", נחשף מכתב שכתב נשיא ההסתדרות הציונית, ד"ר חיים וייצמן, לראש ממשלת בריטניה דאז וינסטון צ'רצ'יל, שם הוא מצהיר כי "הצלחת פעולת המשטרה במקרה יבנאל הינה הודות לשיתוף פעולה של הציבור, שנתן מידע רב ערך למשטרה".המכתב, מיום 12.4.44, וכן מזכר שצורף אליו והועבר דרך מזכירו האישי של צ'רצ'יל, נחשפים ע"י חוקר המחתרות ותקופת המנדט, העיתונאי לשעבר שלמה נקדימון. נקדימון גילה את המסמכים בארכיון הלאומי הבריטי בלונדון. וייצמן, שהיה מהתומכים הבולטים בסיוע לבריטים, קובל שם בפני צ'רצ'יל על כך שהבריטים טופלים עלילות על הנהגת היישוב היהודי, ומאשימים אותה בהיעדר שיתוף פעולה. הוא מציין את אירועי יבנאל כ"עדות לעזרה שניתנה על ידי הציבור היהודי בכללותו, שצוינה באחרונה על ידי קצין משטרה בכיר בחיפה".ילין מור מספר עוד כי מספר ימים אחרי האירוע "החלו מגיעות אלינו ידיעות, כי איש מאנשי המקום, בעל דרגה ב'הגנה', ומשירות הידיעות שלה, הוא שמסר לבריטים את דבר בואו של בחור חשוד לביתו של מנחם לונץ, והוא שהדריך אותם במידע מדויק".לוחמי הלח"י שנהרגו ביבנאל, מונצחים עד היום על גבי שלט צנוע הקבוע בפתח הבית שבו מצאו את מותם, ואשר רומז בעקיפין לאפשרות ההלשנה: "בבית זה, ביום י"ג בניסן תש"ד, בטרם יבחל העם בכלי שעבוד, עמדו נצורים בקרב אחרון ונואש, בודדים מול שפעת קלגסי המשעבד, לוחמי חרות ישראל".את הסרט החדש ניתן לרכוש במוזיאון "בית יאיר" בתל אביב המנציח את לוחמי מחתרת לח"י, 03-6837681, 03-6837582.