יו"ר ועדת הכספים, אבישי ברוורמן, הודיע לח"כ ריבלין כי יכנס את וועדת הכספים כדי לאשר את התקצוב לדו"ח דורנר, כפי שהחליטה הממשלה. זאת, לאחר שהבוקר העביר ריבלין מכתב בהול לברוומן ובו דרש ח"כ ריבלין לכנס ללא דיחוי את ועדת הכספים כדי לאשר את העברת הקצבה לניצולי השואה."לתדהמתי, בכמה כלי תקשורת, הועלו חששות כבדים שהעברת הקצבה לניצולי השואה, למרות אישור ההמלצות בממשלה, תידחה עד לאחר החגים. וזאת משום, שועדת הכספים לא תתכנס לדיון בעניין, מפאת פגרת הקיץ של הכנסת. חלילה לנו, כוועדה אחראית, מלהצטייר בעיני הציבור, כמי שמהווים מכשול או נוקטים סחבת כלשהי, בטיפול הממלכתי בשארית ניצולי השואה, ובתיקון העוול שנעשה עמם במשך שנים ארוכות", כותב ריבלין."אני מבקש ממך, כמי שעומד בראש ועדת הכספים, לסלק כל מראית עין, של שיהוי או אדישות מצד הוועדה בהתייחסות לנושא לאומי וממלכתי זה, ולכנס ללא דיחוי את ועדת הכספים לדיון ביישום דו"ח דורנר".לפני כשבוע דווח כי הממשלה תאמץ במלואן את המלצות ועדת דורנר לסיוע לניצולי השואה בישראל. משמעותה העיקרית של ההחלטה היא העלאת הקצבה החודשית המשולמת לניצולים לשיעור של 75% מהפיצויים שמשלמת גרמניה. ההמלצה נוגעת לכ-45 אלף ניצולים החיים בישראל, ועלות יישומה: 260 מיליון שקלים.