אתמול, יום שישי, היה אחד הימים בהם הכניסה לכל שטח מערת המכפלה מותרת למוסלמים בלבד, בעקבות חודש הרמאדן, ואסורה הכניסה ליהודים.

אלפי ערבים נכנסו למערה וחיללו את המקום הקדוש. הבוקר, כאשר הגיעו יהודים לתפילה, הזדעזעו. הערבים הטילו שתן ליד ארון הקודש באולם ישני חברון וזרקו דגלי חמאס בציוני האבות ואמהות.

מקרה זה מתווסף למקרים אחרים של חילול המקום במיוחד בימים שבהם המערה סגורה ליהודים ופתוחה לערבים בלבד. וזה למרות שכל האתר אמור להיות מוגן ע"י מצלמות אבטחה. כמובן, אף ערבי לא נעצר.

היישוב היהודי בחברון דורש תגובה הולמת שכוללת איסור למוסלמים להיכנס למערה בחריגים הבאים (בחודש הרמאדן המערה אמורה להיות פתוחה לערבים בלבד כל יום ששי. השבוע היה יום הששי הראשון של הרמאדן השנה).