התנועה לאיכות השלטון העבירה לנשיא המדינה בקשה ולפיה באם תוגש בקשת חנינה מהשר לשעבר אריה דרעי היא תדחה על הסף.אנשי התנועה מבקשים להיפגש עם הנשיא להבהרת עמדותיהם.את הבקשה העבירו לאור הפרסומים כי דרעי שוקל התמודדות לראשות העיר ירושלים וזאת על אף הרשעותיו בעבירות הנושאות עימן קלון.במכתבה לנשיא המדינה מציינת התנועה כי מפרסומים בכלי התקשורת עולה לכאורה כי הרב אריה דרעי שוקל להגיש מועמדותו לראשות עיריית ירושלים בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות. זאת, על אף הרשעותיו בעבירות הנושאות עימן קלון בכל הנוגע להתנהלותו במהלך כהונתו כאיש ציבור. עוד עולה מהפרסומים כי לאור מגבלה חוקית להגשת מועמדותו שוקל הרב דרעי לפנות לנשיא בבקשת חנינה.התנועה מציינת כי "הרב דרעי הורשע במהלך מרץ 1999 בשורה של עבירות ובהן קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים בגינן נגזר עליו עונש מאסר של 3 שנים. ראוי לציין כי עבירות אלה הינן בגדר מעשים קשים ביותר, אשר עשייתם מהווה פגיעה בציפור נפשו של המינהל התקין"."הרב דרעי הורשע בעבירות אלה בזמן כהונתו כשר הפנים, עת החזיק בידיו עוצמה והשפעה רבים, אשר מצא לנכון לנצלם לרעה. במעשיו אלה יש משום קלון ציבורי כבד ולא נראה כי יהא על כך חולק. הגשת מועמדותו כיום לראשות בירת ישראל - ירושלים, יש בה משום מעשה ציני, אשר שם ללעג לא רק את מערכת אכיפת החוק, אלא גם את הצורך במנהיגי ציבור נקיים מכל רבב", כותבים אנשי התנועה.בתנועה מדגישים עוד כי מבלי להמעיט בחשיבות המימד הציבורי, המחוקק סבר כי רק לאחר תקופה של 7 שנים מתום ריצוי העונש, ולא לפני כן, יש לאפשר למי שהורשע בעבירות הנושאות עימן קלון להציג מועמדותו- "ולא בכדי, יש בכך אמירה נורמטיבית ברורה באשר למה ראוי. בקיצור תקופה זו בדרך כזו או אחרת, בשל נסיבות הרשעתו החמורות של הרב דרעי, יהא כדי להוות התרסה כנגד שלטון החוק בכלל ומערכת המשפט בפרט ושליחת מסר בעייתי לציבור הבוחרים – מסר לפיו פסיקותיו של בית המשפט וקביעותיו של המחוקק הינן בגדר המלצה, אשר נתונה לפרשנות המיטיבה עם מי שסרח ומעל באמון הציבור שניתן לו. בכך, תצא לציבור אמירה נורמטיבית בלתי ראויה, אשר לא תשקף נכונה הן את חומרת המעשים והן את הנורמות, אשר ראוי כי יהיו נחלת נבחרי הציבור בישראל".לאור זאת מבקשת התנועה לאיכות השלטון מנשיא המדינה כי במידה ובקשת חנינה כאמור תונח בפניו, ידחה אותה על הסף. לדבריהם בכך יהא כדי להבהיר לציבור הרחב ולנבחריו כי הרשעה בגין עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים במהלך כהונה ציבורית רמה, הינן עבירות הנושאות עימן קלון ציבורי כבד שאינו נמחה ונמחל בקלות. "למעשה, נבקשך למנוע מצב בו תיוצר אמירה נורמטיבית קשה, אשר תוביל לפתיחת שערי החיים הציבוריים בפני מי שמן הראוי כי ימנע מכניסה בהם בשל מעשיו הקלוקלים", כותבים ראשי התנועה.