יום שישי האחרון היה אחד הימים בהם הכניסה לכל שטח מערת המכפלה מותרת למוסלמים בלבד, בעקבות חודש הרמאדן, ואסורה הכניסה ליהודים.

אלפי ערבים נכנסו למערה וחיללו את המקום הקדוש. בשבת, כאשר הגיעו יהודים לתפילה, הם הזדעזעו לגלות כי הערבים הטילו שתן ליד ארון הקודש באולם ישני חברון וזרקו דגלי חמאס בציוני האבות והאמהות.