שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג (עבודה), תקף בחריפות את שרי מפלגת הגמלאים בעקבות החלטתם לתמוך בהצעת שר המשפטים, הפרופ' דניאל פרידמן, לשינוי חוק יסוד השפיטה, שלמעשה מצמצמת את סמכויות בית המשפט העליון. לדברי הרצוג, "שרי הגמלאים הפגינו היום חוסר אחריות מוחלט בנוגע לעתידו של בית המשפט העליון והפנו עורף לאתוס של הנורמות והערכים שהיתוו את היסודות עליהם צמחה מדינת ישראל ובראשם שמירה על מעמדו של בית המשפט העליון. בניגוד למצופה מהם, בחרו שרי הגמלאים להתקפל ולמכור את עקרונותיהם תמורת נזיד עדשים".

"אני מזכיר לשרי גמלאים", הוסיף הרצוג "שהם עצמם היו חתומים על הסעיף בהסכם שנחתם בינם לבין קדימה, הקובע מפורשות כי כל דיון או שינוי בחוק יסוד יחייב הסכמה של כל הסיעות. אני מאמין כי שרי הגמלאים יצטערו בעתיד על הפרת הסכם זה במו ידיהם".

השר הרצוג טוען כי הצעת השר פרידמן, המחייבת דיון מעמיק, עלתה על סדר יומה של הממשלה בעיתוי לא נכון ולא ראוי – שלהי ימיה של הממשלה. הרצוג מאמין כי העובדה ששרים בקדימה בחרו להתנגד להצעה מהווה סמן לקבורתה של הצעה זו בעתיד הנראה לעין. "מפלגת העבודה תמשיך להיאבק לביצורו של בית המשפט העליון", אמר הרצוג.