מפגש מיוחד של בכירי המגזר העסקי עם שר האוצר, עו"ד רוני בר-און, מנכ"ל האוצר, ירום אריאב, וראש אגף התקציבים באוצר, רם בלניקוב, התקיים היום באיגוד לשכות המסחר, בראשות עו"ד אוריאל לין.במפגש הציג שר האוצר את עקרונות תקציב 2009 ואמר כי "יש להיערך לכך שהכלכלה הגלובלית תשפיע על ישראל ותהיה האטה בקצב הצמיחה. עיננו פקוחה יחד עם בנק ישראל וכל הרגולאטורים. לאור זאת קיימת חשיבות רבה להעברת התקציב כדי לשדר יציבות למשק"."התקציב הוא פרי עבודה ממושכת בתוך המציאות הפוליטית הבלתי אפשרית, כאשר הדיון הפיסקלי נתקל בפוליטיקה זה גורם לקטסטרופה. במהלך השנה האחרונה האוצר גילה נחישות כלכלית ושימש ככלב השמירה. נראה שמדובר לכאורה בתקציב של קיצוצים אבל בפועל זה תקציב של גידולים בתשתיות הפיזיות, בהון האנושי ובמחקר ובפיתוח".שר האוצר קיבל בחיוב את עמדת איגוד לשכות המסחר כי יש לשלב בתוכנית הפריפריה גם תוכנית לענפי המסחר והשירותים. שר האוצר אמר כי מדינת ישראל לא יכולה לברוח מאחריות להזנחת הפריפריה ואין תירוצים. יותר משהפריפריה צריכה את כלכלת ישראל, כלכלת ישראל צריכה את הפריפריה. זוהי ההזדמנות הגדולה שלנו לצמיחה גדולה ומשמעותית."לעניין הביורוקרטיה בשירות הציבורי ציין שר האוצר כי יש לטפל בכשלי הביורוקרטיה הבאים לידי ביטוי שלושה ראשים- הביורוקרטיה הבינמשרדית, הביורוקרטיה מול האזרח והביורוקרטיה מול הסקטור הפרטי.נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, אמר כי "יש חשיבות עצומה להעברת התקציב קודם שיתחילו הדיונים הקואליציוניים. אי העברת התקציב עלולה לסכן את ההישגים הכלכליים של המשק בחמש השנים האחרונות. "כולנו ערים למתרחש בעולם. משבר פיננסי, ירידה בצמיחה, עליה באבטלה. ההשפעות, באופן בלתי נמנע, יגיעו לישראל וחלקן כבר הגיעו." "אנו מצויים בעיצומה של השנה החמישית של צמיחה כלכלית רבת משמעות. יש חשיבות עצומה לשמור על הישגים אלה. עד כמה נצליח לשמור עליהם מותנה במידה רבה בתקציב 2009. יש חשיבות להעברת תקציב זה מהר ככל האפשר ולשמור על משמעת תקציבית. עיוןבהצעת התקציב מצביע על גידול משמעותי בהשקעה בחינוך – 2.7 מיליארד ₪, חברה – 2.5 מיליארד ₪, בריאות – 783 מיליון ₪, ואנו נוכחים שגם הוצבו יעדים חשובים לפיתוח הפריפריה – תשתית פיזית ותשתית אנושית. למפגש הגיעו בכירי המגזר העסקי, ביניהם: אביהו בן נון, יוסי ויליגר, לינדה בן-שושן, שמואל פרנקל איזי בורוביץ, מוזי ורטהיים, דוד קליין, מוטי גנץ, דוד פורר, יוסף גרוס, ישראלה שטיר, צבי סטפק, מוני בר, מאיר אוזן ועוד.