אברהם טייץ, מנהל בית הרב בירושלים, שוחח יומן הצהרים של ערוץ 7 על האירוע המיוחד שיתקיים הערב בבית הרב ויעסוק בהבדלים שבית תורת הרב קוק זצ"ל לתורת רבי נחמן מברסלב.טייץ מציין בדבריו כי האירוע מתקיים כחלק מהאירועים סביב יום פטירתו של הרב קוק, יום ג' אלול שחל לפני ימים אחדים."תורת רבי נחמן החלה מתבססת בתקופה האחרונה וגם תורת הרב קוק ממשיכה להתפרסם", אומר טייץ כשהוא מתייחס למניעים שהובילו לקיומו של הערב. "ביקשנו לדון בסוגיות הכלל והפרט שבתורת השניים".על התבססותה והתפשטותה של תורת הרב קוק בתקופה האחרונה אומר טייץ כי בימים אלה מגיעה משנת הרב לאקדמיה, כמו גם למכוני מחקר וכיוצא באלה, לבד מעולם הישיבות העוסק ארוכות ועמוקות בתחומים בהם עסק הרב ובתפיסת עולמו. "אמנם לא כל הציבור מכיר את משנתו של הרב אבל דמותו מוכרת. הוא תופס מקום משמעותי בדיון על הציונות".בדבריו התייחס גם לפעילות 'בית הרב' הרואה כיעד את הנחלת מורשת הרב, תפיסותיו, משנתו ואורחות חייו לציבור הרחב. הוא מזכיר בדבריו תכניות מיוחדות לבתי הספר, תכניות עכשוויות לסיורי סליחות לאור תורתו ובמקומות בהם פעל, את מסע המושבות המהווה שחזור בן יומיים של המסע המפורסם ההוא, אירוע המבוצע בידי תלמידים המתוודעים להתיישבות העכשווית למול זו הישנה ועוד ועוד.