נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופ' אהרון בן-זאב, קרא היום ליו"ר הנבחר של 'קדימה', ציפי לבני, להציל את ההשכלה הגבוהה בישראל ולהעמיד אותה בראש סדר היום החברתי-כלכלי של הממשלה החדשה.פרופ' בן-זאב גם קרא  לכל המפלגות שינהלו מו"מ על הצטרפות לממשלה החדשה שתרכיב לבני להעמיד את הצלת ההשכלה הגבוהה כתנאי להצטרפותן לקואליציה.

"דרך חדשה לא יכולה לעלות בקנה אחד עם המשך ריסוק ההשכלה הגבוהה", אמר פרופ' בן-זאב. "הממשלה החדשה חייבת להציל את ההשכלה הגבוהה שהיא כה חיונית לכלכלת ישראל, לפיתוחה של המדינה ולעתידה".

בוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה הזהירו בשבוע שעבר מאי פתחת שנת הלימודים האקדמית בשל המו"מ התקוע עם משרד האוצר. ארגוני הסטודנטים מצדם מאיימים לנקוט בצעדי מחאה, אם יוחלט להעלות את שכר הלימוד, ואף להשבית את פתיחת שנת הלימודים.