גידול של כ- 8% צפוי במכירות רשתות השיווק השונות, בהן מזון, הלבשה, מוצרי בני קיימא וכלי בית, בחודש החגים (תשרי). כך עולה מסקירה שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, לקראת ראש השנה ותקופת החגים.

הסקירה בחנה את התנהגות מדדי המכירות של הרשתות בשנים 2003 - 2007. מהניתוח עולה כי בחמשת השנים האחרונות הייתה עליה ממוצעת של כ- 6% בסך כל המכירות ברשתות השיווק בתקופת החגים, בהשוואה לחודש שקדם לה, וירידה ממוצעת של כ- 8% בחודש שאחרי החגים. כלכלני האיגוד מציינים כי העלייה הצפויה בשנת 2008 גדולה מהשנים שקדמו לה כתוצאה מרמת המחירים הגבוהה יחסית לשנים קודמות.

בשנים 2003 - 2007 נרשמה עלייה ממוצעת של כ- 8% במכירות המזון בחודש החגים, לעומת ירידה של 8% בחודש שלאחר החג.

במכירות מוצרי בני קיימא (דוגמת מוצרי חשמל לבית) בחודש החגים נרשמה עליה של 14% בהשוואה לחודש הקודם, לעומת זאת נרשמה ירידה של כ- 16% במכירות בחודש שלאחר תקופת החגים.

במכירות ההנעלה נרשמה בחמש השנים האחרונות בחודש החגים עלייה של כ- 11% בממוצע, לעומת ירידה של 1% בחודש שלאחריו.

הגידול הבולט ביותר של כ- 99% בממוצע נרשם במכירות של כלי הבית והמטבח, לעומת ירידה בהיקף של כ- 36% בממוצע, בחודש לאחר החגים.

בנוסף, מאגף הכלכלה נמסר כי שיעור הגידול במכירות רשתות השיווק בתקופת החגים שבין ראש השנה ועד סוכות נמוך מזה שבחג הפסח, אשר עמד בחמשת השנים האחרונות על כ- 20%. השונות בין שתי תקופות החגים משקפת את הבדלי הצריכה המהותיים, בעיקר במזון, במכירות מוצרי בני קיימא וכלי הבית והמטבח.