הממשלה צפויה היום להכריע באחת השאלות המהותיות באשר למידת אחריותה של המדינה להבטיח מזון בסיסי לאזרחיה. את הדיון בממשלה מביא השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים, בעקבות החלטת שר האוצר, רוני בר-און, להגיש ערר על מסקנות דו"ח מיוחד, שנערך בנושא ואשר מסקנותיו אושרו בוועדת שרים לרווחה ושירותים חברתיים.

מדובר בדו"ח שהוגש לשר הרצוג לקראת חג הפסח האחרון, ע"י ועדה בין משרדית שבראשה עמד מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ. מהדו"ח עלה בברור כי יש פערים במערכת הביטחון הסוציאלי, שחשוב לתת להם מענה ממוקד. עוד עולה כי מדינת רווחה הישראלית הכירה תמיד בכך שלצד האחריות האישית הרובצת לפתחו של הפרט לדאוג לצרכיו, מוטלת על הממשלה אחריות לדאוג לצורכיהם של מי שאינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה ולמי ששוק העבודה אינו מקנה לו הכנסה ברמה המספקת. נתוני הוועדה מלמדים שבישראל, הסיוע ניתן ברובו ע"י עמותות המסייעות בהיקפים כספיים משמעותיים.

מסקנות הוועדה היו ברורות וחד משמעיות: יש להסדיר את משק העמותות בשגרה ובחירום. יש להגדיל את התמיכה בעמותות המספקות מזון בהיקף של 30-50 מליון שקל בשנה (לעומת 3 מליון שקל כיום). להקים מועצה ציבורית לביטחון תזונתי שתייעץ לממשלה בתחום זה ולפתח תוכניות הזנה ייעודיות (בעיקר לקשישים וילדים).

השר הרצוג הודיע כי הוא מאמץ את מסקנות הדו"ח וכי יביא אותם לאישור בוועדת השרים לרווחה ושירותים חברתיים בראשותו. ב- 27.7.2008 החליטה ועדת השרים לאמץ את הדו"ח. כמו-כן נקבע  כי לצורך יישום הדו"ח יוקם צוות משותף בראשות מנכ"ל רווחה ונציגי מנכ"ל משרד ראש הממשלה ואגף תקציבים באוצר. עוד סוכם כי המרכיב התקציבי של יישום הדו"ח יידון עם משרד האוצר לקראת תקציב 2009.

בעקבות החלטת השרים לרווחה הגיש שר האוצר רוני בר-און ערר למזכיר הממשלה והודיע כי הוא מתנגד לאימוץ ויישום הדו"ח מהטעמים הבאים: אין מקום למעורבות ממוסדת של המדינה בחלוקת מזון. מעורבות מעין זו אינה עולה בקנה אחד עם תפיסת הרווחה המקובלת בישראל. בנוסף תמיכה באמצעות עמותות מזון אינה מאפשרת מבחני הכנסה דיפרנציאליים הדרגתיים ותהווה חסם מפני כניסת אוכלוסיות חלשות לשוק העבודה. עוד טוען שר האוצר  כי הקמת מועצה לביטחון תזונתי אינה מעניקה את הפתרון הראוי לסובלים מחוסר ביטחון תזונתי וכי הדרך היעילה לטענתו לפתור את מצוקת האוכלוסיות החלשות הינה באמצעות שילובם בעבודה ומתן קצבאות ושירותים חברתיים לאלו שלא נמנים על כוח העבודה של המשק.

לדברי הרצוג "מדינת ישראל מחויבת לשמור על צביונה כמדינת רווחה וככזו עליה להביא לפתרון בעיית האי ביטחון תזונתי של חלק מאזרחיה. זוהי סוגיה בעלת ערך מוסרי וחברתי ממעלה ראשונה ומדינות רבות ברחבי העולם מתמודדות עם שאלת חלוקת מזון לנזקקים. התחום פרוץ והוא כולל מאות ארגונים ללא פיקוח וללא קביעת דרכי פעולה. יישום הדו"ח היה אמור לצאת לדרך לאחר שוועדת השרים לרווחה ושירותים חברתיים אימצה  את מסקנותיו. בעקבות התעקשות האוצר, ספק אם בפסח הקרוב מערך העמותות העוסקות בחלוקת מזון יוסדר. דווקא לאור המשבר הכלכלי הפוקד את העולם והערכות על מיתון צפוי, הצורך לאימוץ הדו"ח ומסקנותיו מקבל משנה תוקף".

whatsapp
הצטרפו לקבוצת הוואטצאפ של ערוץ 7