לפני כשבוע קיים החוקר נתן גפן שיחה טלפונית עם יגאל עמיר. בשיחה זו ביקש גפן להתחקות אחר מספר תשובות לתהיות שעלו במרוצת השנים תוך כדי חקר פרשת רצח רבין ותעלומת הגרסאות הסותרות.

אנו מביאים כאן את הקלטת שיחתם של השניים במלואה למעט פרטיה של כתבת ערוץ 10 עימה שוחח עמיר.

גפן פותח את השיחה בבקשה מעמיר לספר לו מה שמו של מי שצעק 'סרק סרק' בשעת הירי. עמיר עונה לו שאמנם ברור לו שהיו צעקות שכאלה מאדם שעמד במרחק של כחמישה מטרים מימינו, אך אינו יודע את שמו ואת זהותו של קורא הקריאה. זאת מאחר והיה מרוכז בפעולת הירי. "אני חושב שזה היה אחד המאבטחים שהיו מצד ימין. אבל לא... זה היה חושך אני לא ראיתי מי... אמרתי את זה בחקירה גם...".

גפן הזכיר את דבריו של עמיר לעיתונאים לפני המשפט אודות המאבטח שנרצח, וביקש הבהרות. עמיר מצידו מספר שאת הדברים אמר בבית המשפט כדי לייצר חוסר אמינות בטיעונים העולים נגדו וכדי שהתקשורת תנסה לברר מי עומד מאחורי הקריאות, וזו הייתה הסיבה שאמר באותם ימים כי הקורא הוא הוא שרצח.

גפן הזכיר בדבריו את דבריה של דליה רבין אודות דברי השב"כ לאמה שרבין לא נפגע. כמו כן הזכיר את הכתבות אודות מידע לפיו הייתה כוונה לבצע ביום רצח. לטענתו של עמיר את דבריו בחקירה על ביום רצח, אמר בעקבות הדיווחים בעיתונות. בכך שלל את קביעותיו הנחרצות של גפן לפיהן עמיר אמר את דבריו בחקירה עוד טרם הפרסום, וכי לא יכול היה להעלות השערה כזו ללא מידע מתוך כותלי הכלא או מהשב"כ.

עמיר מזכיר בדבריו סתירות בעדויותיו של המאבטח יורם רובין, טענות אותן הציג בעצמו גם בחקירה מיד לאחר הרצח. "הכדור השני בכלל לא בכיוון. לא יכול להיות שאני יריתי אותו. אני יריתי כשעמדתי כשהיד שלי הייתה ישרה. לא יכול להיות שהוא נכנס מלמטה ועלה למעלה".

"רובין יש לו שלוש גרסאות שסותרות אחת את השנייה. אני בטוח שרבין לא נפל בכלל. אני לא ראיתי את רובין קופץ עליו בכלל", אומר עמיר המגדיר את גרסת רובין כ"שקר גדול".

בשיחה מספר עמיר על כוונת כתבת ערוץ 10 לבצע תחקיר מקיף בפרשה. הוא מבקש מגפן ליצור עמה קשר ולספר לה על הנתונים שנאספו אצלו, ובכוונתו לפרסמם בכנס המיוחד הצפוי להתקיים השבוע. עמיר מקווה שרעש תקשורתי שיתעורר, יוביל לחשיפת נתונים שהוא עצמו אינו מודע להם, אך משוכנע שבכוחם להביא לחשיפת הסיפור האמיתי.