יו"ר האופוזיציה, בנימין נתניהו, אמר במהלך ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שנערכה בכנסת כי אי אפשר לסבול את הקריאות הנשמעות היום לפגוע בראש הממשלה ובחיילי צה"ל.

"יצחק רבין יליד ירושלים נאסף אל אדמתה הפצועה והכואבת. את אש כל המלחמות שרד אך גבו נחשף אל כדורי הרוצח", אמר נתניהו בפתח דבריו.

"רבין הקדיש את חייו לביטחון ישראל ולחתירה לשלום, הוא ידע שלא נוכל להניח את חרבנו עוד שנים רבות אך ראה חובה לעצמו לבחון את הסיכוי לשלום", אמר יו"ר האופוזיציה.

הוא ציין כי "לכל אחד מאיתנו אמת משלו ודרך משלו להשיג את השלום" ואמר כי "אצל רבין ידענו ששאיפה נאצלת זו נטועה עמוק בליבו ובנפשו. כולנו, תומכים כיריבים לא הטלנו שום ספק לכנות רצונותיו וטוהר לבו בפועלו למען עמו ומולדתו, שום שיקולים זרים לא הנחו אותו, זה יסוד כוחו וסוד קסמו בארץ ובעולם, הוא היה מפקד ומנהיג מעורר אמון. האמון והענווה האמיתית שקרנו ממנו חיבבו אותו על כל רואיו".

לדבריו, "מנהיגים נבחנים בהצבת יעדים לעמם ובהתוויות הדרכים להשגתם אל מול המציאות המשתנה". נתניהו אמר כי "רבין השכיל לקבוע סדרי עדיפות נכונים וכי מעל לכל היעדים הציב את יעד השלום, יעד שהושג בימיו בין מדינת ישראל לממלכת ירדן". נתניהו ציין גל הטרור והתעקשותם של הערבים גרמו לכך שלא הבשילו התנאים להגשמת השלום עם הפלסטינים עד כה.

עוד אמר נתניהו, "איננו יכולים לסבול את הקריאות הנשמעות היום לפגוע בראש הממשלה ובחיילי צה"ל. מנהיגות אחראית צריכה לצאת בזמן נגד דברי הסתה. נפעל ביד ברזל נגד פורעים ומסיתים, לא ניתן להרים יד נגד חייל או שוטר ומעל הכול נחזק את אבן היסוד של החברה: האיסור המוחלט לרצח – אסור לרצוח אף אדם וכל שכן איש ציבור וראש ממשלה".

"רוצח של רבין עבר על איסור זה. הוא רצח בדם קר איש משפחה, אב לילדים וסב לנכדים", אמר יו"ר האופוזיציה.

הוא התייחס אף לראיון שנתן יגאל עמיר לתקשורת ואמר כי "אסור לתת לרוצחים פתחון פה ובודאי שאין לתת לרוצחו של יצחק רבין במה כלשהי עד יומו האחרון, ילדי ישראל אינם צריכים לשמוע את הגיגיו של הרוצח, הם צריכים להכיר את סיפור חייו של רבין".