שופטי בית המשפט העליון, המשנה לנשיאה אליעזר רבלין, אליקים רובינשטיין ויורם דנציגר, החמירו את עונשו של ח"כ לשעבר עופר חוגי, והוא ירצה עונש של שלוש שנות מאסר בפועל וישלם קנס כספי של 200,000 ש"ח. חוגי הורשע בשורת עבירות מרמה, זיוף ורישום כוזב.

"חומרה יתרה יש בהתנהגות מן הסוג הנדון עת שהיא מבוצעת בידי פעילי ציבור המחזיקים בכוח ובהשפעה. אפשר שהמערער ראה עצמו כמי שפועל לטובת מגזר מסוים בציבור אך בעשותו כן מעל ופגע בציבור בכללותו ובאינטרסים המשותפים שלו", כתב השופט רבילן בהכרעתו.

בפברואר 2007 גזר בית המשפט המחוזי בירושלים על חוגי שנתיים מאסר בפועל ותשלום של 12 אלף שקל קנס. בעקבות כן הוגש ערעור על ידי המדינה והח"כ לשעבר חוגי.

בסוף שנות ה-90 כיהן חוגי כמנכ"ל רשת "מעיין החינוך התורני", עמותת החינוך של ש"ס, וכן שימש כנשיא בעמותות "נראה אור" ו"אור החיים". הוא הואשם בין היתר בגניבת שלושה מיליון שקלים מקופת המדינה והעברתם למוסדות רשת מעיין החינוך התורני.בכתב האישום שהוגש כנגד חוגי, ארבעה אישומים שונים בעבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף ורישום כוזב במסמכי תאגיד ומרמה. באותם ימים שימש חוגי כעוזרו ויד ימינו של הרב ראובן אלבז, שנמסר כי אף הוא עומד בימים אלה לדין בפרשה אחרת.חוגי נאשם עוד כי בפעילותו בעמותה קיבל מהמדינה, במרמה, מיליוני שקלים. זאת בעקבות מצגי שווא שהציג בפני משרד החינוך והתרבות ובפני משרד העבודה והרווחה. הוא הורשע בגניבת כשלושה מיליון שקל משני המשרדים, אך זוכה בסופו של דבר מהאישום שייחס לו הצגת מצגי שווא לצורך השגת תקציבים בסך 200 אלף שקל עבור שיפוץ אחד ממוסדות החינוך של הרשת.