בשבת האחרונה התקיים בקיבוץ מעלה גלבוע כנס רבני הקיבוץ הדתי בו השתתפו רבני כל הקיבוציפם החברים בתנועה, רב הקיבוץ עין צורים, הרב דוד בן זזון, מספר בראיון לערוץ 7 כי בכנס, הנערך מידי שנה זה שש שנים, נידונו סוגיות הלכתיות ואקטואליות הנוגעות לחיי הקיבוץ ולחיזוק התמודדות הקהילות עם האתגר של פיתוח חיי תורה ועשייה.

הרב בן זזון מספר, כי אחת הסוגיות שנדונה בכנס היא ההתמודדות עם האינטרנט וסכנותיו, תוך דיון בשאלת תפקידה של הקהילה בהקשר הזה, האם הקהילה צריכה לחסום תכנים מסוימים? עד כמה הקהילה צריכה לחדור לתוך קיום המצוות בארבע אמותיו של החבר? וכיצד מחנכים לקיום המצוות הללו שמטבען הן אינן בתחום הציבורי.

לדברי הרב בן זזון, הרב בקיבוץ עוסק בתחומים רבים שאינם נחלתו של הרב בעיר. מעבר לנושאי הקיבוץ הקלאסיים, כמו רפת, לול, גידולים חקלאיים וכדו' הרי שהקיבוץ הוא קהילה אשר מכוונת את כל אורחות חייו של הפרט ונוגעת בתחומים רבים, ובכל התחומים האלה על הרב לעשות ולהשפיע.

הרב בן זזון סיפר, כי במהלך השבת יצרו הרבנים כעין 'בנק רעיונות' לפעילויות מסוגים שונים אותם הם ביצעו או מתכוונים לבצע בקהילותיהם, ויוזמות שונות אותן הם מובילים, זאת על מנת להעשיר את הפעילות אותה מובילים הרבנים בקיבוצים.

הרב בן זזון מדגיש, כי כל אותן יוזמות חדשניות אותן מובילה תנועת הקיבוץ הדתי לא נעשות מתוך רצון לפרוץ את גבולות ההלכה, אלא להיפך מתוך רצון לראות כיצד אנחנו מקדמים את מצבו של עם ישראל ומשפרים אותו, ואיפה ניתן לעשות יותר על מנת להוסיף תורה ולקדם את העולם הדתי.