עשרות רבנים ופעילים בימין התכנסו הערב ברמות שפירא הסמוך לירושלים לדיון בהמשך דרכם במפלגת הבית היהודי. הרבנים ופעילי הימין גיבשו מסמך עקרונות אותו יציגו לוועדה הציבורית של 'הבית היהודי' ואם אלה לא יקבלו את עקרונות המסמך - יפרשו מהבית היהודי.

"על הכנס הוחלט בעקבות תחושה כבידה בציבור כי האיחוד אותו יצר הבית היהודי הינו איחוד בין המפד"ל למימ"ד ולא בין הסיעות שמנו שישה חברי כנסת לבין המפד"ל שמנתה שלושה חברים", אמר הרב יהושע שפירא, "הנוכחים חשים כי הבית היהודי לא משקף באופן הראוי את האיחוד בין המפד"ל ומפלגת האיחוד הלאומי".

המסמך שגיבשו הרבנים ובכוונתם להציגו כתנאי להמשך דרכם בבית היהודי:

מוצש"ק פר' וישלח טז' כסליו התשס"ט (13.12.08)

1. ארץ ישראל אינה נישה.

אלא אחד מ-3 הדגלים שהרים הציבור שלנו מאז ומעולם. חובתנו להשאירו בראש התורן.

2. אחדות המחנה

חובה עליונה מוטלת עלינו לפעול למען אחדות המחנה. אחדות המחנה הינה הערובה והבסיס המוצק והאיתן שבאמצעותו נממש את הערכים בהם אנו דוגלים. אנו קוראים לכל הצדדים לפעול מתוך אחריות לשמור על אחדות המחנה.

3. ארץ ישראל ומתיישביה בסכנה גדולה.

מעבר לרצון לפתח את ההתיישבות בכל רחבי הארץ, נשקפת סכנה גדולה ומיידית ללחצים מבית ומחוץ על ראש הממשלה הבא שיבחר. הליכוד בהרכבו הנוכחי יתן מענה חלקי בלבד לסכנה זו. יש צורך חיוני במפלגה שלמה, אשר תהיה מחוייבת להגנה על ארץ ישראל ומתיישביה, ותפעל לשם כך בכל הכלים הפוליטיים והפרלמנטאריים האפשריים.

4. ציבור הבוחרים

הציבור בכללו הוא היום הרבה יותר "ימני" מכפי שהיה ערב הבחירות הקודמות. הקסאמים בדרום, המלחמה בצפון, ומצבם המזעזע של מגורשי גוש קטיף וצפון השומרון, חיזקו עמדות השוללות נסיגה, גרוש יהודים, והפקרת הביטחון בידי אויבינו. רבים מאנשי המחנה הלאומי והמרכז הפוליטי מודים כיום שצדקנו. "בנק הקולות" האלקטוראלי של "הבית היהודי" נמצא בקרב מצביעים בעלי אוריינטציה ימנית מובהקת. כל הטייה של המסרים כלפי המרכז רק תחליש את המפלגה ותקטין את מספר בוחריה.

5. אחדות בין האיחוד הלאומי והמפד"ל ולא בין המפד"ל למימד.

התבטאויותיו של היו"ר החדש ("חופש הצבעה בנושאים מדיניים" "אנחנו לא מפלגת ימין ולא מפלגת שמאל") מציבים את "הבית היהודי" משמאל לליכוד, לישראל ביתנו ולש"ס. אין שום הצדקה, לא ערכית ולא אלקטוראלית, להשתמש באיחוד המפלגות וברענון השורות כדי להוביל את הציבור הדתי-לאומי לעמדות שבין המפד"ל למימד, במיוחד לאור העובדה שהבסיס הפרלמנטארי של הכנסת היוצאת כולל שישה ח"כים של האיחוד הלאומי ושלושה של המפד"ל.

6. הלכה למעשה

"הבית היהודי" חייב להציב בראש דרישותיו הקואליציוניות 3 נושאים:

1)      פיתוח נרחב של ההתיישבות היהודית ביו"ש, בגולן ובמזרח ירושלים.

2)      חיזוק משמעותי למוסדות החינוך והתורה של המגזר הדתי-לאומי.

3)      צביונה היהודי של המדינה.

בנושא ארץ ישראל חייב הבית היהודי להציב קו אדום בו לא יהיה חופש הצבעה:

הבית היהודי מתנגד להמשך הנסיגות מחבלי ארץ ישראל, לעקירת וגירוש יהודים מביתם, ולמסירת הביטחון בידי הרשות הפלסטינית. חברי הכנסת של "הבית היהודי" יצביעו כולם נגד כל מגמה של נסיגה, עקירה והפקרת הביטחון.

"הבית היהודי" לא ישב בממשלה המקדמת צעדים של נסיגה ו/או גירוש.

7. הרשימה לכנסת:

קווים אלו חייבים לשמש בסיס לבחירת רשימת חברי הכנסת. הרכבת רשימת המועמדים לכנסת תיקבע בהתאם לקווים עקרוניים אלה, היינו: שרוב חברי החמישיה הפותחת ורוב חברי העשיריה הפותחת – יהיו נציגים הנאמנים אישית ואידאולוגית לעקרונות אלה.