משרד המשפטים קיבל מספר החלטות חדשות בנוגע למספר חקירות שנפתחו נגד חברי כנסת בגין חשד ליציאה שלא כדין למדינות אויב:

1. חבר הכנסת סעיד נפאע

היום נמסרה הודעה לחבר הכנסת סעיד נפאע, כי היועץ המשפטי לממשלה שוקל להגיש נגדו כתב אישום, וזאת בגין יציאה שלא כדין למדינת אויב - נסיעה לסוריה, ללא היתר, בספטמבר 2007; ובגין מגע עם סוכן חוץ - פגישת שקיים שם, שלא כדין, עם טלאל נאג'י, סגן מזכ"ל ארגון החזית העממית וכן ביקור בלשכתו של חלאד משעל, ראש הלשכה המדינית של ארגון החמאס, לאחר שתואמה לו פגישה עמו. כמו כן, סייע ח"כ נפאע, על פי החשד, להשגת אישורי כניסה לסוריה ליציאתם שלא כדין של כ-300 אזרחים ואנשי דת מישראל לסוריה.

בגין חשדות אלה מיוחסות לח"כ נפאע העבירות הבאות:

א. מגע עם סוכן חוץ - עבירה לפי סעיף 114 לחוק העונשין; ב. יציאה שלא כדין למדינת אויב - עבירה לפי תקנה 18(א) בצירוף תקנה 5 לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ט - 1948, ביחד עם סעיף 2א לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד- 1954. ג. סיוע ליציאה שלא כדין למדינת אויב - עבירה לפי תקנה 18(ד)(א) בצירוף תקנה 5 לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יציאה לחוץ לארץ), התש"ט - 1948, ביחד עם סעיף 2א לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד- 1954.

ההחלטה התקבלה לאחר דיונים שקיים היועץ המשפטי לממשלה, בהשתתפות פרקליט המדינה וגורמי הפרקליטות, המשטרה ורשויות הביטחון הרלבנטיים.

בהודעה שנמסרה היום, כאמור, לח"כ נפאע נאמר לו, שככל שיחפוץ בכך, ייערך לו, כמקובל, שימוע בפני היועץ המשפטי לממשלה - באמצעות בא-כוחו - בו יוכל להעלות את טענותיו טרם קבלת החלטה סופית בעניינו.

בנוסף לחה"כ נפאע, נשקלת הגשת כתב אישום גם נגד שמונת מארגני הנסיעה, בגין יציאתם שלא כדין למדינת אויב וכן סיועם ליציאה שלא כדין למדינת אויב.

2. חה"כ אחמד טיבי, ג'מאל זחאלקה וואסל טאהא

בנוגע לתיקי חקירה שנפתחו נגד חבר הכנסת אחמד טיבי, בגין יציאתו ללבנון בשנת 2005, ונגד חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה וואסל טאהא, בגין יציאתם לסוריה וללבנון בשנת 2006, החליט היועץ המשפטי לממשלה, לאחר דיונים שקיים בהשתתפות פרקליט המדינה וגורמי הפרקליטות הנוגעים בדבר, על סגירת תיקי החקירה; עם זאת, עניינם של שלושת חברי הכנסת האמורים הועבר לטיפול ועדת האתיקה של הכנסת.

ביסוד ההחלטה עמדו, בין היתר, הנימוקים הבאים:

בניגוד לח"כ נפאע, אשר חשוד כאמור בביצוע עבירות ביטחון במהלך שהותו בסוריה, בנוסף לעצם היציאה שלא כדין למדינת אויב, חברי הכנסת הנ"ל לא נחשדו בעבירות נוספות מעבר לעצם הנסיעה ללא היתר.

בנוסף, נסיעותיהם של חברי הכנסת טיבי, זחאלקה וטאהא נערכו במהלך התקופה שבין מאי 2005 ועד ספטמבר 2006, היינו, בתקופה שתחילתה לפני כשלוש וחצי שנים וסופה לפני למעלה משנתיים.

בינתיים, על רקע יציאתם של מספר חברי כנסת למדינות אויב ללא היתר, ועל רקע טענות שהועלו מצידם של חברי הכנסת בדבר הלגיטימיות של נסיעות אלה, החליטה הכנסת, ביולי שנה זו, על תיקון לחוק יסוד הכנסת, בו נקבע כי מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין - יראוהו כמי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, וכפועל יוצא מכך לא יוכל להיות מועמד לכנסת כל עוד לא הוכיח אחרת.

תיקון זה נועד להרתיע חברי כנסת ומועמדים לכנסת מפני יציאה למדינות אויב. ואכן, ככל הידוע, מיום תיקון החוק לא יצאו חברי כנסת למדינות אויב, ונראה כי התיקון לחוק היסוד אמנם השיג את מטרתו.

לאור מכלול נסיבות העניין כאמור - לרבות הזמן הרב שחלף מאז ביצוע הביקורים האמורים על ידי חברי הכנסת (בניגוד לח"כ נאפע, שמאז יציאתו לסוריה חלפה כשנה בלבד), ולרבות התיקון לחוק יסוד הכנסת, שהגביר לכאורה את ההרתעה בנושא זה, הוחלט כי אין מקום כיום להגיש כתבי אישום נגד חברי הכנסת טיבי, זחאלקה וטאהה בעניין זה. עם זאת, עניינם של חברי הכנסת טיבי, זחאלקה וטאהה הועבר כאמור לטיפול וועדת האתיקה בכנסת, וזאת לאור החלטת ועדת האתיקה של הכנסת מיום 21.6.05, לפיה יש לראות בנסיעות חברי כנסת למדינות אויב גם עבירה אתית.

היועץ המשפטי לממשלה מוצא לנכון להבהיר, כי ההחלטה לא לנקוט כעת בהליכים פליליים בעניין נובעת מהנסיבות האמורות לעיל, וככל שבעתיד, למרות תיקון החוק האמור, יצאו חברי כנסת נוספים למדינות אויב, לא יהיה מנוס משקילת נקיטה בהליכים פליליים נגדם. אזהרה ברוח זו תועבר לחברי הכנסת שתיקי החקירה בעניינם נסגרו.

ח"כ אריאל: היועמ"ש פועל בסלחנות מפליגה

בתגובה להחלטת היועמ"ש, אומר ח"כ אורי אריאל (הבית היהודי) כי "הח"כים הערבים מתנהגים כסוכני חיזבאללה והיועץ המשפטי לממשלה פועל נגדם בסלחנות מפליגה".

אריאל אומר כי ח"כ נפאע, תלמידו של עזמי בשארה, היה צריך להיות כבר מזמן מאחורי סורג ובריח כמו מורו ורבו העבריין הנמלט, החשוד בסיוע לאויב בשעת מלחמה.

אריאל הוסיף כי גם אם הכנסת מחוקקת חוקים, "ללא אכיפה סבירה - לא ניתן יהיה לעצור את תהליך החיזבאליזציה של חברי הכנסת הערבים".

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו