נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, אמר היום באסיפה השנתית של איגוד הבנקים, כי האסיפה מתקיימת השנה בצל אחד המשברים הפיננסיים הגדולים בתקופה המודרנית. מערכת הבנקאות העולמית נמצאת בלב המשבר הפיננסי והוא מתבטא במדינות המפותחות, לא רק בירידות חדות בשערי המניות ואיגרות החוב הפרטיות, אלא גם בזעזועים במערכת הבנקאית - עד כדי נפילות של מספר לא קטן של בנקים מסחריים ובנקים להשקעות במדינות השונות.

לדברי פישר, "אצלנו המצב שונה. מערכת הבנקאות הישראלית איתנה וציבור המפקידים יכול להמשיך לתת אימון בבנקים הישראליים".

"אמנם המשבר הפיננסי העולמי משפיע על המערכת הבנקאית בישראל - בין היתר, בתחום הסיכונים שבפניהם ניצבים המשק והבנקים. אחד הסיכונים הבולטים הוא האפשרות לגידול בהיקף ההלוואות הבעייתיות, דבר אופייני בתקופות של האטה בצמיחה הכלכלית. עם זאת, יציבותה של המערכת הבנקאית נשמרת וחשיפותיה לסערה הפיננסית, עד כה, מצומצמות יחסית. זאת, בזכות הרמה המקצועית הגבוהה של המפקח על הבנקים ואנשיו, והשמרנות הרבה והמבורכת, יחסית למדינות רבות אחרות, של הבנקים הישראליים", הוסיף.

"אתם, הבנקאים, בוודאי מרגישים את ידו של המפקח על הבנקים כל הזמן על הדופק, ובוודאי מבינים את תועלתה של הפעילות האינטנסיבית הזאת כלפי המערכת הבנקאית והמשק. במקביל, הכריז בנק ישראל כי הוא מוכן לסייע לבנקים בכל הכלים העומדים לרשותו, ככל שהדבר יידרש, וזאת מתוך רצון לתמוך בציבור המפקידים. גם ממשלת ישראל הודיעה כי "מתוך דאגה לפיקדונות הציבור ועל מנת להבטיח את אמון הציבור במערכת הפיננסית, נעמוד מאחורי יציבותה". יתר על כן, היא הדגישה כי "במשך 60 שנה לא הייתה פגיעה במחזיקי הפיקדונות וכך תנהג הממשלה בעתיד". האתגר כעת הוא לשמר את המצב הטוב יחסית של המערכת הבנקאית ולנקוט בצעדים הנדרשים כדי לצאת מהתקופה הקשה הזאת בצורה הטובה ביותר האפשרית", אמר פישר לבנקאים.

"בנק ישראל יעשה כל מה שבסמכותו - כקובע את מדיניות הריבית וכמפקח על הבנקים - על מנת לשמור על יציבות המערכת הבנקאית ולתרום להחזרת המשק לצמיחה בריאה ומהירה. ואני סבור שהממשלה תעשה את חלקה. חיוני שהבנקים, מצדם, ימשיכו לנהל את עסקיהם, תוך שמירה על איתנותם ובחינת ההשלכות של החלטותיהם על צמיחת המשק. זאת, כאשר שלמשק הישראלי הכוחות הדרושים לצמוח", חתם פישר.