"תכנית נעל"ה בסכנת קריסה"

ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בראשות חה"כ פרופ' מיכאל נודלמן קיימה היום ישיבת חירום בפגרת הבחירות  בנושא החלטתה של הסוכנות היהודית לצאת משותפותה בתוכנית נעל"ה, עלולה להביא לקריסת התוכנית.

חה"כ מיכאל נודלמן, יו"ר הוועדה אמר בפתח הישיבה כי "על הממשלה להתגייס לאלתר ולהגן על תכנית נעל"ה. תוכנית מצויינת זו  הביאה לישראל 11 אלף ממיטב הצעירים וכ-70% מהוריהם עלו בעקבותיהם. על הממשלה להתגייס לאלתר ובאופן מיידי מאחר שכל המתנה לפתרון פוגעת בתוכנית".

ישעיהו יחיאלי, ראש מינהלת נעל"ה אמר בדיון ”משבר כזה עוד לא היה, שכן הסוכנות היהודית, שותפה בכירה, מחליטה לצאת מהשותפות בנעל"ה בלא שניתנה לממשלה האפשרות לבחון את התארגנותה למצב החדש. זהו מצב שעלול להביא חלילה לדעיכת התכנית וקריסתה. יורשה לי להביע תמיהה גדולה על החלטת ועדת העלייה והקליטה בחבר הנאמנים של הסוה"י, לצאת מנעל"ה, הגם שזו תכנית עלייה וקליטה,  המייצגת ערכים חשובים בעולם היהודי, ובמיוחד ביהדות ארה"ב שרוב חברי הוועדה באים ממנה (כגון: "המשכיות יהודית" ו"תיקון עולם"). וכל זה כאשר יחד עם מחלקת העלייה הצלחנו להגדיל את מספרי המשתתפים החדשים בתכנית בשנתיים האחרונות, כשכל העלייה רק יורדת בכמותה, לצערנו הרב".

אלי כהן, מנכ"ל המחלקה  לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית, אמר כי "הסוכנות היהודית משבחת את פרוייקט נעל"ה שהוא בעל חשיבות עליונה והצלחה אדירה בעליית צעירים יהודים וקליטתם בישראל. אנו מודים לחברי הכנסת על התמיכה בפרוייקט. פרוייקט נעל"ה לא נסגר. בשבועות הבאים יחלו גיוסים לשנת 2009, עם התניה שאין ביטחון שהתלמידים אכן יוכלו להגיע ארצה. עם זאת, בגלל הקיצוץ של 45 מליון דולר בתקציב הסוכנות היהודית אנו פועלים למצוא מקורות מימון אחרים להמשך הפרוייקט באותו היקף ובאותה איכות. מדובר ב-6 מיליון ₪ המהווים כ-2% מכלל התקציב של הסוכנות היהודית.

חה"כ אברהם מיכאלי: "על הסוכנות היהודית לדווח לנו על כל התכניות שבכוונתה לקצץ".