בשעה 23:00 בתאריך ז' בתשרי, 6/10/2008 קיבל מנהל "הקרן לאדמות ישראל" שיחת טלפון בהולה מתושב אחד מישובי הצפון, לא הרחק מצומת גולני. על הקו אדם בעל מבטא אנגלו-סכסי, שהציג עצמו כתושב יישוב דתי, הוא סיפר שבשכנות ליישובו ישנו יישוב מעורב שהוקם לפני קום המדינה על ידי מיטב החלוצים.

האדם פירט למנהל הקרן אודות עסקה במקרקעין שמתוכננת להיחתם בשעה 11:00 ביום ראשון, י"ג בתשרי, 12/10/2008, בין יהודים שמחזיקים בלמעלה מ-50 דונמים חקלאיים לבין קרן צדקה של החמאס שפועלת בגליל ברכישת מקרקעין ונדל"ן מיהודים קשיי יום.

לאחר שמנהל הקרן, אריה קינג, קיבל את מלוא התמונה, והבין את חומרת העניין, ואת העובדה שלא מדובר בסחטנות כספית ובצע כסף מצד יהודים תאבי בצע, נכנסה קלי"ל לפעולה. בתוך 24 שעות היתה במשרדי קלי"ל רשימה של למעלה מ30 משפחות יהודיות מהארץ ומרחביי תבל, שהסכימו לרכוש נתח מהאדמות או את כולן.

בערב יום כיפור, בשעה 16:28 דקות ספורות לפני כניסת החג, הגיעה האישור הסופי ממשפחה יהודית שנאותה לרכוש את כל המקרקעין בסכום זהה לסכום שהציעה הקרן של החמאס.

עו"ד א. שנחשב לאחר מעורכי הדין הטובים בארץ בתחומי המקרקעין, ושהוא אחד ממיצגיה של הקרן בפעולות קלי"ל בגליל, נכנס לפעולה מייד עם צאת החג והכין טיוטת הסכם אשר עד ליום ראשון בשעה 10:00, שעה לפני שנציגי הקרן הערבית נכנסו במשרדי ב"כ המוכרים היהודים, הפכה הטיוטה להסכם של ממש.

בקרן קלי"ל מסבירים כי "העסקה הזו כמו אחרות כדוגמתה, שהתבצעו בשנה האחרונה בגליל, וכן בערים מעורבות, וכמובן במזרח ירושלים ואיו"ש, הינה דוגמה לפעולות הקרן לאדמות ישראל (קלי"ל) שהוקמה לנוכח אובדן הדרך של קק"ל, ונוכח העובדה שברחביי הארץ קיימות עשרות קרנות ערביות שפועלות במטרה לרכוש מקרקעין מיהודים ונד"לן במרכזי ערים כמו גם באזורי הגליל והערים המעורבות, לאחרונה אף במרכז ירושלים".

קלי"ל חוגגת היום שנה להקמתה על ידי אריה קינג שמנהל אותה, הקמתה התאפשרה אודות למספר תורמים יהודיים מרחביי תבל אשר השתכנעו על ידי קינג, שבמצב היום במדינת ישראל אין גוף שדואג לעתיד קרקעות ישראל, יתרה מכך, הגופים שהוקמו לשם גאולת הקרקע ויישוב הארץ עבור עם ישראל שינו את מטרות הייסוד של הגופים. אומנם הם ממשיכים לגייס הון עתק מיהודי תבל, והיהודים הללו מאמינים באמת ובתמים שהם שותפים לגאולת הארץ ולבניינה, אך בפועל למעלה מ70% מהכספים שמגיעים לגופים וותיקים אלו, מופנה למשכורות, תנאי עבודה, טיסות וכן, גם למען תושבי הארץ שאינם יהודים.

מדובר על תופעה שצברה תאוצה יחד עם הפוסט-ציונות, כספי יהודים מופנים לפרוייקטים לרווחת מוסלמים ונוצרים, אחת הדוגמאות לכך, לאחר הפוגרום בעכו שהחל בהתגרות של ערביי עכו ביהודיה, העניקה הסוכנות היהודית מענקים והלוואות לערבים שנפגעו, לעומת זאת, עד היום, בחלוף למעלה משנה יהודי פקיעין שנפגעו ושביתם נחרב - לא זכו לכל מענק ממשלתי או מגוף כמו הסוכנות היהודית.

במצב הדברים כנ"ל, קלי"ל נכנסת לחלל  ריק שנותר לאחר שגופים כמו קק"ל, הסוכנות היהודית ובנק התיישבות, החלו לרכז מאמץ בתחומים אחרים והפקירו כמעט את השטח ואת קרקעות הארץ להשתלטות ערבית עויינת שממומנת על ידי קרנות ערביות בין-לאומיות.