התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ באמצעות עורכי הדין אליעד שרגא ודניאל קירס בדרישה להוצאת צו על-תנאי הדורש משרי הממשלה המוסמכים למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות –  לנמק מדוע לא יבחרו את שמות המועמדים לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית, אותם הם מעבירים לוועדה למינוי בכירים בחברות ממשלתיות, מבין המומלצים על ידי ועדת איתור חיצונית, המורכבת מאנשים ללא זיקות לשרים בממשלה.

עוד דורשים אנשי התנועה כי חברי הועדה לבחירת דירקטורים יהיו בעצמם אישים העומדים בתנאים לכהונה כיושב ראש דירקטוריון חברה ממשלתית.

כמו כן דורשים עורכי הדין שרגא ןקירס מבית המשפט לדרוש מהמדינה להשיב לשאלה - מדוע לא יפורסמו שמות המועמדים לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית, לכל המאוחר עם הגשת הטפסים של המועמד לוועדה לבדיקת מינויים, או מועד אחר שיקבע בית המשפט?

התנועה מבקשת להוציא צו ביניים עד בירור העתירה, ולפי צו זה לא ימונה דירקטור לחברה ממשלתית שלא באמצעות ועדת איתור ולא ימונה דירקטור בחברה ממשלתית ללא פרסום שמו לכל המאוחר עם הגשת הטפסים שלו לוועדה לבדיקת המינויים.

בתנועה מציינים כי במצב הנוכחי, ועדת בדיקת המינויים נכנסת לתמונת בחירת המינוי רק בשלב מאוחר, לאחר שהשר החליט על זהות המועמד. "מנגנון זה לוקח בחשבון ששרים יציעו מועמדים בעלי זיקות ונעדרי כישורים מיוחדים, ומלאכת הסינון של הוועדה לבדיקת מינויים אמורה להיות מוחלת על מי שכבר הוגדר כמועמד", אומרים בתנועה ומוסיפים כי "במציאות העגומה הקיימת, מנגנון הוועדה בדיקת המינויים אינו מגשים את התכלית של מניעת מינויים פוליטיים, וזאת בטענה של העדר משאבים וכלים לשם ווידוא שהמועמד שהוצע על ידי השר אינו בעל זיקה הנעדר כישורים מיוחדים".

לעומת מצב זה קובעים בתנוע לאיכות השלטון כי "המנגנון של ועדת איתור בנוי אחרת, באופן שאינו עלול להיכשל עקב משאבים צנועים או העדר סמכויות חקירה. במקום שהוועדה לבדיקת מינויים אמורה ליטול לידיה מועמד שאותר על ידי השר עצמו ולבדוק אם יש לו זיקות לשר, הרי וועדת איתור – מעצם העובדה שוועדת האיתור הינה חיצונית או למצער שרוב חבריה הינם חיצוניים – מביאה בפני השר רשימה של מועמדים ראויים שאותרו על ידה".

"בכך יש כדי להביא לכך שהמועמד שיוצע על ידי השר לא יהיה, מלכתחילה, בעל זיקות אל שר. כך, מפריד המנגנון של ועדת איתור בין הסמכת השר להכריע מיהו המועמד הטוב ביותר – אותו משמר מנגנון ועדת איתור – לבין הפיתוי למנות מקורבים, אותו מנטרל מנגנון ועדת איתור, באמצעות גיבוש מוקדם של מספר מועמדים ראויים על ידי גורם שהינו חיצוני לשר".