ח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי) הדגיש בכנס ירושלים כי נושא העלייה הוא הנושא הכי חשוב לעם ישראל בארץ ישראל, ממספר סיבות. "ראשית זו מצווה חשובה. כמו כן זו תשובה לבעיה הדמוגרפית. דבר נוסף לחשיבות הנושא היא העובדה שהעלייה היא מנוע כלכלי משמעותי למדינה, העלייה גם מונעת התבוללות וכן היא תרומת משמעותית לתרבות בישראל", דברי אריאל.