האיחוד הלאומי לחץ על הבית היהודי להצטרף להסכם עודפים. ברגע האחרון הבית היהודי הסכים לכך.

יחד קיבלו שתי המפלגות 209,335 קולות. מתוכם שמשו 190,726 לקבלת 7 מנדטים ו 18,609 נחשבו עודפים. בחישוב הראשוני חסרו לצמד המפלגות 8,637 קולות לקבלת המנדט הרביעי.

עודפי כל המפלגות ביחד היו 136,233 קולות שחושבו בחישובי משנה לשם חלוקת 5 מנדטים.

הנהנים הראשונים היו זוג המפלגות ליכוד- ליברמן שמתוכם ניתן המנדט הראשון הנוסף לליכוד.

בחישוב השני הרוויח זוג המפלגות עבודה- מרץ. המנדט הועבר לעבודה.

בחישוב השלישי הרוויח הזוג ש"ס- יהדות התורה. המנדט הועבר לש"ס.

בחישוב הרביעי קיבלה קדימה את המנדט ה- 28.

בחישוב האחרון זכה בשנית הזוג ליכוד- ליברמן. הפעם המנדט הועבר לליברמן.

הבאים בתור היו הצמד איחוד לאומי- הבית יהודי.

מספר המצביעים שהיו יכולים להעניק את המנדט הנוסף לצמד הסתכם ב 3,941 שמהווה 1.88% בסך הכול. אם מצביעים אלה היו בוחרים באיחוד הלאומי או בבית היהודי במקום ליכוד או ליברמן, היה הבית היהודי זוכה במנדט רביעי על חשבון ליברמן.

במהלך עבודתי בקמפיין הבחירות נתקלתי באנשים שאהדו את האיחוד הלאומי אך התכוונו להצביע למפלגות אחרות. הסיבה של חלקם הייתה: "האיחוד ממילא לא עובר את אחוז החסימה, לבית היהודי אני לא רוצה להצביע. מאחר שאני לא רוצה לאבד את הקול אצביע ל...". לתמיהתי נעניתי שאנשים כאלה, שאינם צרכני תקשורת כללית ניזונו משתי מקורות: שידורי רדיו קול חי והסקרים שפורסמו במקור ראשון. גופים אלה שתלו ספק בליבם של מצביעים פוטנציאליים של האיחוד שפנו להצביע למפלגות אחרות.

מי שחשב לסייע לבית היהודי בכך, למעשה גרם לאיבוד המנדט הרביעי לטובת ליברמן. 3,941 מצביעים נוספים לאיחוד היו מזכים את הבית היהודי במנדט נוסף.

מוגש כחומר למחשבה.

משה אייל מנהל את המכינה הקדם צבאית "ארזי הלבנון" ופעיל ב"פורום המשפטי למען ארץ ישראל".