שופט בית משפט השלום בתל אביב, מנחם קליין, קבע היום, כי מתווך שלא החתים לקוח על הסכם תיווך כקבוע בחוק, לא יזכה לשכר על אף שביצע תיווך משמעותי.

בית המשפט דן בתביעה שהגיש המתווך יצחק עוזרי נגד חברת גודאלוף סחר והשקעות בע"מ, אשר החזיקה ב"בית סילבר" שברח' אבא הילל סילבר ברמת גן, וביצעה עסקה למכירת חנות במקום באמצעות המתווך עוזרי.

לטענתו של עוזרי נהג הוא לבצע עסקאות תיווך עבור החברה, וזו שילמה לו תמיד את דמי התיווך במועדם, אולם בעיסקת המכירה המדוברת דחו אותו נציגי החברה בתואנות שונות עד שלבסוף הודיעו לו כי לא ישלמו כלל.

"המחלוקת בין הצדדים היא בשאלה האם זכאי התובע לשכר תיווך בגין העסקה ופועלו בה. גם אם אצא מנקודת הנחה כי התובע היה הגורם המקשר בין הצדדים אין בכך לזכותו בקבלת דמי תיווך", קבע השופט עקב היעדרו של הסכם תיווך על פי דרישות החוק.

לדברי השופט, "התובע עוסק בתיווך מקרקעין במשך כ- 18 שנה. למרות נסיונו הרב, נמנע  התובע מלפעול בהתאם לדרישותיו הנוקשות של חוק המתווכים במקרקעין ובחר מסיבותיו שלו שלא להחתים את הנתבעת על הסכם תיווך בניגוד לרוכשים אשר חתמו על ההסכם האמור".

"דעתי היא שמתווך שפעל בניגוד לחוק איננו זכאי לדמי תיווך, לא על פי חוק המתווכים, ולא על פי כל חוק אחר כולל חוק עשיית עושר ולא במשפט", קבע השופט לבסוף תוך שהוא תומך את דעתו בשורת פסקי דין בנושא.