חבר הכנסת החדש (ליכוד) יריב לוין רואה בזירה המשפטית יעד מרכזי לפעילותו הפרלמנטארית. לדבריו יש לקיים רפורמה משמעותית שתשקם את מערכת המשפט.

לדבריו שיקום מערכת המשפט צריכה להיעשות "לכל אורך המערכת. לא רק בבסיס או בראש. יש צורך בתהליך שלם של שינוי שמתחיל בבית המשפט העליון, בחירת השופטים, ממשיך בייעוץ המשפטי לממשלה, בפרקליטויות, שם נדרש הזרמה של אישים מחוץ למערכת כדי לרענן את התפיסות, ועד לאולמות בתי המשפט הזוטרים יותר".

הוא מציין בדבריו את התמשכותם של דיונים משפטיים לאורך שנים באופן שאינו מאפשר לשופט לזכור את העדויות שניתנו בפניו לפני שנים בעת פתיחת המשפט.

באשר לעקרון הפרדת הרשויות, בו, לטעמו של ח"כ לוין, פוגעת מערכת המשפט, הוא מוצא דוגמא ביחס לגדר ההפרדה המוכיחה את הבעייתיות המדוברת. בהקשר זה הוא מספר כי בעת סיוריו בלשכות השופטים היו אלה נראות לו כמו משרד אדריכלים "משום שהכול מלא במפות ותצלומי אוויר וכולם יושבים על המדוכה על כל עץ כדי לבדוק אם שיקול ביטחון כזה או אחר הוא מספיק מאוזן ומידתי. יושבים אנשים שמחליטים החלטות שמשקפות השקפת עולם ולא שיקולים משפטיים", אומר לוין הקובע כי מאחורי השיקולים הללו עומדות תפיסות עולם שמאליות רדיקאליות ברורות.

את דבריו אלה הוא מוכיח ביחס ל"רכבת החשוכה של ההתנתקות שאיפשרו לה לעבור בדהרה, כשעד היום לא ניתנו פתרונות למגורשים ברמת זכויות האדם, ומנגד בסוגיית גדר ההפרדה כל עץ של חקלאי ערבי מקבל תשומת לב אישית ואת הגדר מעבירים מכל כיוון כדי שלא לפגוע בערבי".

לטעמו אם ביהמ"ש היה נמנע מלהיכנס לסוגיות מדיניות פוליטיות היה ניתן להכריע מתוך שיקול דעת מקצועי גרידא.

בנאום הבכורה שלו בכנסת נשא לוין דברים על הצורך להשבתה של הציונות למערכת המשפט. לדבריו "צריכים להיות שינויים במספר עקרונות של השיטה – זכותו של העם הזה על ארצו. העובדה שקודם כל המדינה היא יהודית ואחר כך דמוקרטית ולא להיפך כפי שמשתקף בפסיקות בית המשפט העליון. לשם כך נזקקת חקיקה בכנסת ושינוי בוועדה לבחירת שופטים. כמו כן דרושים חוקים שיצמצמו את שיקול הדעת המשפטי".

להערכתו של לוין לעמדה זו יש שותפים רבים במפלגתו, הליכוד, אך עם זאת קיימים גם מתנגדים לא מעטים ובסוגיית המשפט סיעת הליכוד חלוקה, ולשם כך יש לבצע חבירת כוחות לגיבוש הסכמה רבה ככל הניתן.

ובאשר לתפקיד אליו הוא מיייחל בכנסת הקרובה לוין מקווה למצוא את עצמו בוועדת החוקה של הכנסת, ומוסיף כי "לו הייתי מתמנה לתפקיד היו"ר זה היה מקל עלי לקדם את הרפורמות הללו, אבל בכל תפקיד שאקבל אפעל למטרה הזו".

בעברו היה לוין מהפעילים הבולטים בליכוד נגד תכנית העקירה של אריאל שרון. לשאלתנו אם הוא עשוי להיות שותף למאבק דומה גם נגד נתניהו הוא מביע תקווה שלא יהיה צורך בכך, אך מוסיף וקובע כי הוא "נאמן לדרך ולא לאיש. זכותנו על הארץ כולה אינה ניתנת לערעור וברוח הזו אני יכול לקוות שלא נגיע לזה, אבל אני יכול להיות בטוח לחלוטין שאם נגיע לסיטואציה שכזו ניאבק בה".