יעקב בכר-מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר בישראל מוסר כי לקראת חג הפסח הוחלף ריפוד מצע הפרות ברפתות, בקש חיטה והפרות הוזנו בתפריט כשר לפסח לפרות  עד לסיום החג, בנוסף הותקנו ברפתות מערכות לסינון חלב ,טרם שיווקו למחלבות, בכר מציין כי הרפתנים קיבלו את מלוא ההנחיות והציבור יקבל חלב כשר למהדרין בפסח.

בכר מוסר כי התפריט הכשר לפרות מתבסס בעיקר על קטניות, תירס וחומוס כחלופה למיני הדגן המקובלים בשאר ימות השנה, "איסור חמץ בפסח חל גם על רכושו של היהודי ולא רק על מזונו. גם הבהמות הם חלק מהרכוש ולכן אסור על פי ההלכה, שיהיה חמץ בסביבתו. קיבת הפרות רגישה ולכן החלפת המזון נעשית בהדרגה, מגישים את המזון החמץ והכשר מעורב, ומשנים בכל יום את היחס בין המזון החמץ לכשר, עד שבוע לפני חג הפסח.

"לבהמה של יהודי אסור לאכול מוצרים שמחמיצים. כאשר הבהמה אוכלת היא מפרישה רוק, כאשר נוזל הרוק על אחד מחמשת מיני הדגן היא הופכת את המזון לחמץ, לכן אסור בימות הפסח להאכיל את הבהמה בחמשת מיני הדגן. על מנת שלא תיווצרנה בעיות בריאות לבעלי החיים בזמן הפסח, יש להרכיב את התפריט בצורה מקצועית ומאוזנת. הרפתנים מקבלים לפני הפסח דף הדרכה מקצועי ומסודר, שתפקידו למנוע תפריט שגוי אשר יזיק לפרות", אומר פרץ שורק-רכז מזון, בהתאחדות מגדלי הבקר בישראל.

לני קפלן-מנהל רפת מעלה גלבוע, מזרם הקיבוץ הדתי מסביר כי "הכנת הכשרות במשקי החלב לחג הפסח נערכת בשני שלבים: בשלב ראשון, מתקינים מערכות סינון עדינות במשקי החלב, כך שהחלב עובר סינון לפני כניסתו למיכל. בשלב השני קיים שינוי תפריט האכלה של הפרות, בעבר כשלא היו מערכות סינון חלב הכנת הכשרות לפסח ארכה לפחות שלושה שבועות, היום נעשה התהליך תוך מספר ימים".

עדר החלב הישראלי מונה כיום  כ- 120,000 פרות אשר תייצרנה בשנת 2008 כ- 1,250 מיליון ליטר.  תנובת החלב של הפרה הישראלית היא הגבוהה בעולם כ- 11,000 ליטר חלב בשנה (ארה"ב שנייה כ- 9,500 ליטר לפרה ואחריה אירופה המערבית עם  7,500 ליטר לפרה לשנה). אוכלוסיית ישראל מונה 7 מיליון תושבים, הצורכים קרוב ל- 160 ליטר לנפש מוצרי חלב (מגולם) בשנה. (לצורך השוואה: בארה"ב 250 ליטר לנפש, בשוודיה- 300 ליטר לנפש, בהולנד- 250 ליטר לנפש, באיטליה 263 ליטר לנפש).