שופטת בית המשפט השלום בחדרה הדסה אסיף, חייבה את חברת החשמל לפצות תובע בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בגין מחדליה בהתנהלותה.

המחדלים כללו אי סדרים בספרי החברה, גביית חשבונות בלא לדעת ע"ח איזה חוב לזקפם, ואי הפרדה בין חשבונות שוטפים להוצאות משפטיות שבגינם ניתקה את החשמל בביתו, פתחה תיק הוצאה לפועל ונקטה נגדו בהליכים לרבות פקודות מאסר, וחייבה אותה בסכום של 7,500 ₪ וכן  הוצאות המשפט שהוציא התובע ושכ"ט עו"ד בסכום של 4,000 ש"ח  ומע"מ.

התובע טען לנזקים שמקורם בהתנהלותה הכוחנית של חברת החשמל רובם בגין עוגמת נפש שמקורה השפלתו בעיני שכניו והכול בשל העובדה שהנתבעת, פעם אחר פעם, ניתקה את החשמל לביתו בגין חשבונות שגויים, לרבות פתיחת תיק הוצל"פ נגדו על חשבון חוב אותו שילם, ונקיטת הליכים כגון פקודות מאסר.

חברת החשמל טענה בין היתר כי אם נפתח תיק הוצל"פ כנגד התובע אין לו אלא להלין על עצמו, זאת משום ששיק שמסר לנתבעת חזר בלתי נפרע וכאשר הואיל התובע לשלם אותו לא טרח להודיע בעת התשלום כי הוא משלם בעקבות טיפול משפטי.השופטת אסיף התייחסה בפסק דינה להתנהלות הנתבעת, דחתה טענותיה וקבעה בין היתר כי  תיק הוצל"פ נפתח כנגד התובע למרות תשלום שבוצע על ידו 25 ימים קודם לכן, וחמור מכך, תיק ההוצל"פ המשיך להתנהל כנגד התובע וננקטו בו הליכים של עיקולים ומאסר כנגד התובע גם חודשים רבים לאחר מכן, מבלי שהנתבעת עדכנה בספריה את העובדה שהחוב שולם ולמעשה אין עוד חוב לתובע.

עוד ציינה כי אם יש אי סדרים אצל חברת החשמל, באופן שהיא גובה תשלום מבלי שתקבל פרטים מדוייקים לטובת איזה חוב לזקוף אותו, מדובר במחדל שלה ועליה לשאת בתוצאותיו. לא יעלה על הדעת שהיא תגבה מהתובע כסף, לא תדע על איזה חוב שולם הסכום הזה וגם לא תעדכן את רישומיה בעקבות התשלום. כן  הוסיפה כי אם הנתבעת לא עשתה כן, ואם נגרמו לה בשל כך הוצאות משפטיות בשל פתיחת תיק ההוצל"פ, הרי שעליה לשאת בהוצאות אלה והיא אינה רשאית לגלגל אותן על התובע.

עוד קבעה השופטת כי חברת החשמל פעלה בניגוד להוראות וכי היה עליה לתקן אי דיוק או טעות שנפלו בחשבון, מיד בחשבון הבא ולמרות טענות התובע ולמרות שלא היה מקום לחייבו בגין הוצאות הליכי ההוצל"פ, שכן החוב שולם עוד לפני שנפתח התיק, לא זיכתה את חשבונותיו מיד והמשיכה לחייבו בהוצאות אלה חודשים רבים כשהיא מתעלמת לא רק מפניותיו אלא גם מפניית בא כוחו .

השופטת הבהירה כי חובו של התובע תפח שלא כדין אצל חברת החשמל וכי היא גם לא הפרידה בין החיובים האלה, לבין החיובים בגין צריכת החשמל השוטפת בביתו, ובאופן הזה מנעה ממנו את האפשרות לשלם את החשבונות השוטפים ולהותיר להכרעה את החוב בגין ההוצאות המשפטיות ובכך חשפה אותו לניתוק החשמל, כפי שאכן נעשה, פעם אחר פעם. כאמור חוייבה חברת החשמל בסכומים הנ"ל.