בנק ישראל ממשיך לפרסם פרקים מתוך הדו"ח השנתי שלו. היום הוא מפרסם המלצות לרפורמה בתעריפי הנמלים ולהפעלת הנמלים בלילה.

בבנק ישראל מסבירים, כי בשנים האחרונות הוצעה רפורמה בתעריפי הנמל המתמחרת את שירותי הנמלים על בסיס העלויות התפעוליות שלהם. בבנק טוענים, כי הרפורמה תעודד תחרות בתחום מטעני היצוא ובתחומים נוספים וכי עיכוב הרפורמה בתעריפי הנמל מונע שיפור בתחרותיות.

הדו"ח מתייחס לנושא העבודה בנמלים בשעות הלילה, לאחר שבעולם מקובלת עבודה בנמלים גם בשעות הלילה במטרה לנצל את השקעות ההון הגדולות בנמלים ובכבישים.

בבנק ישראל ממליצים שהממשלה תתמרץ בנחישות את העבודה בנמלים בשעות הלילה - באמצעות הוזלה משמעותית של תעריפי השימוש בשעות אלו והעלאה של תעריפי השימוש בשעות השיא.

בבנק מציינים, כי בתחילת 2008 החל בנמל חיפה ניסוי שמטרתו הרצה של פעילות השרשרת הלוגיסטית בשעות הלילה. בפעילות זו יש להתגבר על חסמי כניסה מסוימים מצד חברות המשאיות, מפעלי התעשייה והמחסנים העורפיים, שכמעט לא פועלים בלילה.