ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בביה"ח ביקור חולים בירושלים. זאת בעקבות כוונת ההנהלה ליישם תוכנית הכוללת פיטורים של כ- 70 עובדים והפחתת שכר בשיעור ממוצע של כ- 20% לעובדים הנותרים.

יש לציין כי ההנהלה כבר ביצעה פעולות חד-צדדיות. בחודש פברואר קוצצה משכורתם של העובדים ב- 15% והופסקו ההפרשות לקרן ההשתלמות.

בהסתדרות אף זועמים על ההנהלה שהחלה אף לבצע צעדים בלתי חוקיים. בימים האחרונים הפיצה ההנהלה מסמך בקרב העובדים הקורא להם לוותר באופן אישי ופרטני, בחתימת ידם, על זכויותיהם המעוגנות בהסכם הקיבוצי.

היועמ"ש של האגף לאיגוד מקצועי, עו"ד שי תקן, שלח הבוקר מכתב בעניין זה ליו"ר עמותת "ביקור חולים", דודי זילברשלג, ובו קריאה לחדול מההחתמה. "הנסיון הנואל להחתים עובדים על מסמך הויתור מנוגד לחוק הסכמים קיבוציים הקובע כי זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי אינן ניתנות לויתור". תקן אף קובע כי "מהבחינה המשפטית אין להחתמה כל תוקף אלא בהסכמת נציגות העובדים". תקן אף מוסיף כי "ההחתמה על כתב ויתור זה נעשית תוך הפעלת כפיה, לחץ והשפעה בלתי הוגנת, תוך ניצול מעמדה של ההנהלה מול העובדים הבודדים".

בביה"ח "ביקור חולים" מועסקים כ- 650 עובדים והוא בשליטת ארקדי גאידמק, שהקים לצורך הניהול את העמותה בראשות דודי זילברשלג. ההסתדרות חתומה על הסכם קיבוצי עם העמותה הקובע כי כל העובדים יועסקו לתקופה של 5 שנים, עד ינואר 2013, ותנאי ההעסקה לא יופחתו בתקופה זו. בחודש אוקטובר הפסיק גאידמק את העברת הכספים לביה"ח והוא מצוי בקשיים כספיים. בהסתדרות חוששים כי ביה"ח עשוי אף להיסגר.

בהסתדרות אומרים כי תוכנית הפיטורים וקיצוצי השכר שגיבשה ההנהלה אינה מבטיחה את המשך הפעלת ביה"ח והעסקת העובדים. עו"ד תקן אומר כי "אם נסכים לתוכנית הרי שתוך זמן קצר ידרשו העובדים לשלשם מחיר נוסף בשיטת הסלמי, ללא כל ודאות להמשך העסקתם".

תקן אף מוסיף כי "התוכנית היא כמו בנק על גב הפועלים. ההנהלה מנסה לפתור את בעיות המימון שלה על גב העובדים. לעומת זאת, אין בתוכנית ההבראה שום תרומה של ההנהלה כמו, למשל, דילול היועצים או השבת כ- 1.5 מליון ₪ שהועברו מהעמותה למקומות אחרים על חשבון כספי הפיצויים של העובדים".