בחודש מרץ נרשמה עלייה של 12% בתביעות החדשות לדמי אבטלה בהשוואה לחודש הקודם. בסניפי הביטוח הלאומי התקבלו 21,452 תביעות חדשות, זהו שיעור גידול של 71% בהשוואה לחודש מרץ 2008, ומספר שיא של תביעות חדשות לדמי אבטלה בחודש אחד, בשנים האחרונות.

בחמשת החודשים האחרונים, מאז תחילת המיתון הוגשו בסה"כ 95,000 תביעות חדשות, לעומת 60,000 תביעות חדשות שהוגשו בתקופה המקבילה אשתקד, זוהי עלייה של 60% .

סך כל התביעות החדשות ותביעות ההמשך לדמי האבטלה שטופלו בסניפי הביטוח הלאומי  בחודש מרץ הוא 83,300 - עלייה של 10% לעומת חודש פברואר הקודם.

מהטבלה המצורפת להודעה אנו לומדים שמספר התביעות היחסי הגבוה ביותר לדמי אבטלה, נרשם בסניפי הצפון והדרום- הקריות, עפולה, כרמיאל, אשדוד, אשקלון ובאר שבע.

בסניף הקריות הוגשו מספר התביעות הגבוה ביותר- 157 תביעות חדשות לכל 10,000 מועסקים באזור, ואילו בסניף ירושלים המספר הנמוך ביותר, 52 תביעות חדשות לכול 10,000 מועסקים.

 יש לציין ששיעור המפוטרים החדשים מכלל המועסקים גדול יותר ביישובים המרוחקים מהמרכז, וגדול באופן משמעותי משיעור המובטלים בערי המרכז, זוהי תמונה הפוכה לעומת המצב בתחילת המיתון, אז פוטרו באזור המרכז אלפי אנשי הייטק וכספים.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג אומר: "נתונים אלו והעובדה שאנו נושקים, על-פי הערכה, לשיעור של 7.5% בלתי מועסקים במשק, מחייבת הפעלת התכנית שהגשנו להתמודדות עם המספר הגבוה של המובטלים, הכוללת בין היתר קיצור תקופת האכשרה. כמו-כן נפעל לגיבוש  תוכנית חירום כלכלית מקיפה להתמודדות עם המשבר הכלכלי וגל הפיטורין במשק, כפי שנחתם בהסכם הקואליציוני בין סיעת העבודה לליכוד. זה האתגר הגדול שניצב בפתחנו כעת המחייב שולחן עגול ושיתוף פעולה בין ההסתדרות, המעסיקים והממשלה. משרד הרווחה יהיה שותף מרכזי בהסכמות שיושגו בנושאים החברתיים-כלכליים שיסוכמו בינינו לבין משרד האוצר".

מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, אסתר דומיניסיני אומרת, שלפי נתוני הלמ"ס שפורסמו לאחרונה, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה  עומד על  6.8% (הנתון מתייחס לחודש ינואר 2009). בעקבות הנתונים על הגידול בתביעות לדמי האבטלה, אנו מניחים שכבר היום אנו מצויים  בשיעור אבטלה של כ– 7.5%, וזה הזמן להתחיל ביישום תכנית הביטוח הלאומי לסיוע למובטלים. זה תפקידה של רשת הביטחון הסוציאלי כלפי הפרט, אך גם ברמה המקרו-כלכלית, תכנית הסיוע תאפשר את הגדלת הצריכה במשק. על המשרדים השונים כולל משרד האוצר לשלב ידיים ולהוציא לפועל במהירות האפשרית את התכנית.