בפגישה שנערכה הבוקר בין שר התשתיות, עוזי לנדאו לבין ראש רשות המים פרופ' אורי שני, הנחה השר את ראש הרשות להמשיך את תוכנית החיסכון במים באופן שייטיב עם החסכנים ויקנוס את הבזבזנים.

השר הבהיר כי הוא מצפה שהחיסכון המיידי במים יתבצע באמצעות תמחור דיפרנציאלי ולא דרך הטלת גזירות שהציבור לא יוכל לעמוד בהן.

בתכנית חירום שהציג בתחילת החודש הודיע פרופ' שני כי רשות המים מתכוונת להטיל "מס בצורת" על מי שצורך מים בצורה מוגזמת. במסגרת התוכנית יחולקו ברחבי הארץ חסכמים ושעון חול למדידת זמן המקלחת.

"אנחנו לא מדברים על משבר חולף שייגמר עכשיו, מדובר בהעמקת המשבר הקיים, שבלי אירוע של שנה גשומה במיוחד הוא יילך ויחמיר בשנים הקרובים", אמר פרופ' שני.