לקראת יום העצמאות מפרסמת נציבות כבאות והצלה הוראות בטיחות אש מיוחדות לחג. נציב כבאות והצלה, רב טפסר שמעון רומח קורא לרשויות המקומיות ולחוגגים להישמע להנחיות שירותי הכבאות על מנת שהחג יעבור ללא נפגעים.

בערב החג וביום העצמאות, עלולות להיגרם שריפות ופגיעות בנפש כתוצאה מהפעלה לא נכונה ולא זהירה של זיקוקי דינור, הדלקת מנגלים ומדורות באזורים שאינם בטיחותיים ומתוחמים היטב או  באמצעות נוזלים דליקים וחומרים מסוכנים. אי כיבוי של מנגלים ומדורות באופן מוחלט או התזת ספריי קצף או חומרים דליקים אחרים בקרבת אש גלויה.

על זיקוקי דינור:

כידוע, זיקוקי דינור מורכבים מחומרים פעילים המתלקחים בקלות ועשויים תוך כדי התלקחות לגרום לדליקה ואף להתפוצצות, על כן, יש לנהוג בהם בכל אמצעי הזהירות המקובלים.

על הרשויות לקיים סיורים מוקדמים עם נציגי שירותי הכבאות להסדרת האתרים להפעלת הזיקוקים. להקפיד כי המפעיל הינו מפעיל מורשה ומכיר מקרוב את הסיכונים הקיימים סביב שטח ההפעלה ונותן את דעתו על עצים, עמודי חשמל, חוטי חשמל, תחנות דלק, מבני מגורים וכו'. בנוסף יש להקפיד לקבל את האישורים להפעלת הזיקוקים מכל הגורמים ביניהם משטרת ישראל ושרותי הכבאות וההצלה.

באחריות הרשויות להקפיד כי בכל מקום של הפעלת זיקוקי דינור יש לקיים ולאבטח את האירוע בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות.

להלן דגשים לבטיחות אש:

א. יש להבעיר מנגלים אך ורק במקומות המאושרים ע"י הרשויות ובשום מקרה לא בסמוך לצמחיה, כלי רכב, קווי חשמל, מבנים וכיוצ"ב.

ב. הדלקת המנגל תעשה ע"י אדם מבוגר בלבד.

ג. חל איסור מוחלט על שימוש בנוזלים דליקים להדלקת המנגל.

ד. הדלקת האש תעשה בגפרורים וחומרים מוצקים בלבד.

ה. חל איסור מוחלט לשפוך נוזל דליק לעבר המנגל כשהוא דולק.

ו. מומלץ להחזיק דלי מים בקרבת מקום למקרה הצורך.

ז. בסיום יש לדאוג לכיבוי מוחלט של האש.

דרכי פעולה במצבי חירום

אם האש אחזה בבגדיך, עצור ואל תרוץ. שכב על הקרקע והתגלגל מספר פעמים. ניתן להשתמש בשמיכה או במגבת גדולה כדי לעטוף את הנפגע.

זכור! במקרה של שרפה פעל מיד לכיבויה ובמקביל, טלפן 102 לתחנת מכבי האש והצוותים המיומנים יגיעו במהירות האפשרית לכבות את השרפה.

אסונות ונזקים רבים נגרמים מדי שנה בגלל חוסר זהירות בשימוש באש.

בידנו למנוע זאת ולא להפוך את החג לאסון.