בעוד היהודים בבת עין נלחמים על קיומם מול המחבלים הערבים, ושלמה נתיב הי"ד נרצח במהלומות גרזן, רוב התקשורת הארצית ממשיכה לסקר את האירועים במקום דרך הפריזמה של שאלת "מתי תבוא הנקמה של המתנחלים מבת עין?".

בדיווחיהם, אמצעי התקשורת מייצרים דעת קהל – בבת עין חשים כי כשהאויב רואה את הלך הרוח בחברה הישראלית, זה מהווה רוח גבית לפעולות טרור נוספות.