יד ושם
יד ושם

פרופ' שלום רוזנברג, ראש הקתדרה למחשבת ישראל בבית מורשה, אומר בראיון לערוץ 7 כי החשבון ההיסטורי בין היהדות והנצרות הוא ארוך שנים וסבוך ביותר, וכי אין לנסות ולראות בביקור האפיפיור ניסיון לסגור את החשבון הזה, אלא יש להסתכל עליו בעיניים פקוחות גם רוחניות וגם פוליטיות.

"טוב שהאפיפיור הנוכחי וגם קודמו בתפקיד לא ביקשו סליחה מהעם היהודי, אני לא מעוניין בבקשה כזו משום שלנו, לדור שלנו, אין את הסמכות לסלוח על מעשיהם של הנוצרים לאורך הדורות", קובע פרופ' רוזנברג המבקש להביט על הביקור בעיניים צופות פני עתיד ולא בהסתכלות על העבר.

פרופ' רוזנברג מסביר, כי על העתיד ניתן להביט בשני מישורים, במישור רוחני ובמישור פוליטי, "ברמה הרוחנית ישנו העניין של 'דרכי שלום'. אם אנחנו יכולים לגמור את המלחמות של העתיד, משום שהמצב השתנה, משום שלנו יש עתה בית משלנו ואיננו עוד אורחים בארצותיהם של הנוצרים, הרי שחובה עלינו לעשות כל מאמץ על מנת לקדם את זה, ואם בביקור האפיפיור יש בכדי לקדם את הנושא הזה הרי שההתייחסות אליו צריכה להיות חיובית".

"ברמה הפוליטית הקרה גם כן אין עניין בלהעליב את האפיפיור ולפגוע בעולם הקתולי. אנחנו היום נמצאים בעימות חריף מאוד מול העולם המוסלמי, עולם שמאיים עלינו באופן חריף ומעוניין בהשמדתנו, במצב עניינים כזה אין לנו עניין בהחרפת המתח גם עם העולם הנוצרי", טוען פרופ' רוזנברג.

לדברי פרופ' רוזנברג, הקהילה הדתית דווקא צריכה ליטול את המושכות של הדו-שיח בין הנצרות לבין היהדות, "אני לא חושב ששלום צריכים לעשות אפיקורסים, למרות שלאפיקורסים באמת קל, ממילא הם לא מאמינים בדבר, את השלום צריכים לעשות המאמינים, אשר יבהירו כי הוויכוח לעולם הבא נותר בעינו ולא נסכים עליו, אולם בעולם הזה חייבים להגיע להסכמות בינינו".