נטיעת ברושים ב-1910, חציית הירדן עוד לפני שהוקם גשר הירדן, ילדי קבוצת כינרת הראשונים, ראשוני דגניה ובהם שמואל דיין לימים אביו של משה, התימנים בכינרת, ועוד, תמונות וצילומים שצולמו ונאספו בראשית המאה הקודמת על ידי בן ציון ישראלי ממייסדי ומקימי קבוצת כינרת

בן ציון ישראלי,שעלה לא"י בשנת 1909 ויחד עם חבריו החלוצים ובהם המשוררת רחל, הקים את ההתישבות הראשונה בכינרת, היה אישיות מיוחדת בקבוצה.  בשנות ה-30 היה ישראלי הכוח המניע להחזרת פרי התמר לארץ-ישראל. הוא הביא לארץ תוך סיכון רב אלפי חוטרי תמרים שניטעו בעמק הירדן. "לא רק האדם זקוק לעץ הזה, אלא גם האדמה" אמר. אותם דקלים שניטעו בזכותו היוו מקור להשראה ל חברתו לקבוצה, רחל המשוררת שכתבה: "...שם על חוף הים יש דלק שפל צמרת, סתור שער הדקל כתינוק שובב...". נראה כי ישראלי היה מודע לעובדה שהוא וחבריו "עושים היסטוריה" : לכל אורך הדרך עסק בצילום ותיעוד של חבריו, אירועים, חיי יום יום, מקומות, נופים ועוד. היום ניתן לומר שבזכות בן ציון ישראלי ואחר כך בנו אהרוניק שהמשיך לאסוף ולסדר את הצילומים- קיים תיעוד נדיר של ראשית חצר כנרת וההתיישבות בעמק הירדן, באמצעותו נחשף סיפורם של החלוצים, מהם יצאו מנהיגים, רעיונות ומוסדות, שהיוו את התשתית למדינת ישראל.

55 שנים לאחר שנספה ישראלי  באסון התרסקות מטוס במעגן בשנת 1954, תוצג תערוכה ובה התיעוד הכולל צילומים ופריטים השופכים אור על אותה תקופה: ימי הקציר והחקלאות בהן כבשו הנשים את מקומן, עטופות בכאפיות נגד יתושים,  בקעת כנרות ומדרונות ההרים היורדים אליה מכל עבריה, מכתב ושיר שכתבה רחל לבן ציון.   ובו היא מבקשת שיבוא לבקר אותה בבית החולים לחולי שחפת, שיר בכתב ידה שכתבה לו, קורס דבורנים ראשון בא"י, ספר חשבונות עותומאני ובו ציון של הוצאות מחסן המטבח, עזרה מדיצינית, הוצאות גן הירק , הוצאות על הגד והשדרה, הוצאות המחלבה וסכומי כספי ההקפות שנתנו לחברים.

התערוכה מוצגת בשיתוף עם "בתמונה".רח' חיים לבנון 2, רמת אביב. טל': 03-6415244