ח"כ דוד רותם:
לבדוק התכנים בבתיה"ס הערבים

ח"כ רותם קורא לשר החינוך לבצע בדיקת תכנים במערכת החינוך הערבית. זאת לנוכח ההקצנה וההחרפה בעמדות ערביי ישראל כלפי המדינה.

שמעון כהן , כ"ה באייר תשס"ט

דורש בדיקה. רותם
דורש בדיקה. רותם
פלאש 90

לנוכח ממצאי סקר ערביי ישראל ויחסם למדינה, דמותה וערכיה, קורא חבר הכנסת דוד רותם לשר החינוך גדעון סער לבצע בדיקה מיידית לבחינת התכנים במערכת החינוך הערבית.

את דבריו אומר רותם בעקבות הנתונים שהוצגו על ידי אוניברסיטת חיפה ולפיהם קיימת החרפה בעמדות הציבור הערבי. כזכור העלה הסקר כי 41% מערביי ישראל מכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית לעומת 65.6% שהכירו בזכות זו בשנת 2003. 40.5% טוענים כי השואה לא התרחשה לעומת 28% שטענו כך בשנת 2006.

פרופ' סמוחה, מבצע הסקר, ציין כזכור כי הכחשת השואה בקרב ערביי ישראל הינה חוצת מגזרים, כש-37% מבעלי ההשכלה העל-תיכונית טענו כי היא לא התקיימה.

עוד עלה מהנתונים כי 53.7% מערביי ישראל מכירים בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה עצמאית, זאת לעומת 81.1% שהכירו בזכות זו בשנת 2003.

דברים אלה מובילים את חבר הכנסת רותם לבקש משר החינוך לקיים את אותה בדיקה באשר לתכני הלימוד במערכת החינוך הערבית. "הסקר מעיד על שנאה תהומית של חלק גדול מערביי ישראל כנגד העם היהודי המתבטאת בהכחשת השואה ובאי הכרה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי. 60% מערביי ישראל אינם מוכנים לראות  במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, המשמעות היא שעלינו להתעורר ולראות את המציאות ולנקוט לאלתר באמצעים, שמי שאינו נאמן למדינה גם לא ייהנה מקופתה ומהזכויות אותן היא מעניקה לאזרחיה", אומר רותם ומוסיף: "אני קורא לשר החינוך לפעול מיידית לבדיקת מערכת החינוך הערבית והחינוך שהיא נותנת לתלמידיה".