צוות מומחים שמינה צה"ל הודיע היום כי אין כל סיבה לפנות את בסיס צה"ל בתל ערד. צוות המומחים החיצוני בדק את סוגיית התחלואה בבסיס הטירונות של חטיבת הנח"ל. הצוות סיים את עבודתו וקבע כי אין כל סיבה לפינוי הבסיס, וכי לא זוהו גורמי סיכון סביבתיים בקרבת בא"ח (בסיס אימון חטיבתי) הנח"ל.

במהלך החודשים האחרונים נערכה בדיקה מעמיקה ויסודית בחשד להצטברות מקרים של מחלה ממארת בקרב משרתי בסיס הטירונים של חטיבת הנח"ל.צוות המומחים שבדק את הנושא כלל 17 רופאים ואנשי מחקר מהמובילים בארץ ובניהם נאמן מטעם משפחות החיילים. מסקנת הצוות מבוססת על תוצאות עיבוד נתונים מקיף ויסודי ומראה כי  הסיכון הכולל של חייל אשר עובר את שלב הטירונות בבא"ח הנח"ל באזור ערד לחלות במחלת הסרטן, אינו שונה מהסיכון של חייל אשר עובר את שלב הטירונות בבא"ח צנחנים, גולני או גבעתי.

המלצת צוות המומחים כאמור הינה שאין כל סיבה לפינוי הבסיס, אך יש להמשיך  ולבצע ניטור של גורמי סיכון סביבתיים פוטנציאליים באזור הבסיס ויש לבצע הערכת סיכון חוזרת בעוד כ- 3-5 שנים.חיל הרפואה אימץ את המלצות צוות המומחים כלשונן, וקצין הרפואה הראשי עדכן במכתב אישי את הורי החיילים בעיקרי תוצאות הבדיקה, מסקנות הצוות והמלצותיו. תשובת המדינה לעתירה לבג"ץ בנושא עתידה להימסר לקראת סוף החודש.הבדיקה נעשתה, כאמור, על ידי צוות מומחים חיצוני שכלל מומחים מתחומים שונים: רופאים מומחים בתחום ההמטו-אונקולוגיה, בריאות הציבור, רפואה תעסוקתית וסביבתית, ומומחים בתחום האפידמיולוגיה הכללית ושל מחלות ממאירות, בתחום הסטטיסטיקה ועיבוד נתונים של מחלות ממאירות, ובתחום רישום הסרטן. במהלך עבודת הצוות נוסף רופא מומחה להמטו-אונקולוגיה (כנאמן מטעם משפחות החיילים), רופא אונקולוג, מומחה להערכת סיכונים סביבתיים ותעסוקתיים ומהנדס סביבה מתחום בריאות הסביבה.

פעילות צוות המומחים כללה, בין היתר, בניית קובץ נתונים צה"לי שמכיל כמאה אלף שמות חיילים ששירתו אפילו יממה אחת בלבד באחד מבסיסי חטיבות החי"ר (נח"ל, גולני, גבעתי, צנחנים), בין השנים 1994-2006. קובץ זה הוצלב עם נתוני רישום הסרטן הלאומי בישראל, ובוצע עיבוד נתונים לבדיקת החשד לעודף התחלואה מכל הזוויות האפשריות.

עבודת הצוות כללה למידת מאפייני השירות ומסלול ההכשרה של החיילים, שמיעת עמדתם של עמותת "אדם, טבע ודין" ונציגי ההורים, סיורים בבסיס ובשטחי האימונים, במתקן לטיפול שפכים ערד ובאזור התעשייה, ושמיעת חוות דעת של מומחי סביבה, בהקשר של גורמי סיכון סביבתיים אפשריים.במקביל לעיבוד הנתונים, בוצעו בדיקות מעמיקות לאיתור גורמים סביבתיים העלולים לסכן את בריאותם של החיילים השוהים בבא"ח נח"ל ובכלל זה בהמשך לבדיקות קרקע, אוויר, קרינה וחומרי הדברה.

חיל הרפואה  ימשיך לפעול בשקיפות מלאה גם בעתיד בנוגע לתוצאות כל בדיקה נוספת שתיערך.דובר צה"ל הודיע כי כי צה"ל מחויב לבריאותם של כלל חייליו ומפקדיו וימשיך לבחון כל סיכון אפשרי לתחלואה של חיילים ולטפל, במידת הצורך, במפגעים סביבתיים, העלולים לסכן את בריאותם.