פינוי שבות עמי
פינוי שבות עמי

הפורום המשפטי למען א"י פנה לרמטכ"ל ולרב הצבאי הראשי לחקור מדוע פינוי "שבות עמי" נעשה בעיצומו של חג השבועות ומיד בצאת השבת תוך חילולה בניגוד לפקודות מטכ"ל.

במכתב לרמטכ"ל כותב עו"ד רועי אזרד כי לפורום הגיע מידע שעל פיו פונה היישוב "שבות עמי" בשני אירועים נפרדים: האחד, במהלכו של חג השבועות, ביום ו' בצהריים, השני - כרבע שעה לאחר צאת שבת, כאשר ההכנות והבאת הכוחות לאזור נעשו במהלך השבת ובאופן פומבי מול תושבי הישוב שפונה. אזרד מציין כי מידע זה מבוסס על עדויות של מתיישבים וגורמים נוספים שנכחו בפינוי.עו"ד רועי אזרד ב"כ הפורום המשפטי כתב לרמטכ"ל כי חילול השבת שנעשה במקום, נעשה בניגוד לפקודת מטכ"ל 03.0903, וביקש לחקור מדוע הופרה פקודת מטכ"ל האוסרת על חילול השבת שלא לצורך מבצעי.  בפורום תובעים לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד  המפקדים שביצעו את הפינוי או כל גורם אחר שהיה מעורב בחילול השבת, בניגוד  לפקודות מטכ"ל, כאמור.  עו"ד אזרד כתב לרמטכ"ל כי כיוון שהפרת פקודת המטכ"ל האמורה חוזרת על עצמה, במיוחד בכל הנוגע לפינוי היהודים בישובים (בחומש, בינואר 2008, בשכונת ענתא,באוקטובר 2008, ועוד) , אבקש כי תודיעני באיזה אופן בכוונתך לעצור התופעה.בפורום אומרים היום כי צה"ל עלול לפגוע באמון החיילים הדתיים במפקדיהם. אם יחזרו על עצמם מקרים שחיילים בשבת מוקפצים תוך חילול שבת לפנות מאחזים, ימצאו חיילי צה"ל הדתיים בפני שוקת שבורה, "חייל שמאמין למפקדו שחילול השבת הינו לצורך מבצעי יתחיל לחשוב פעם ופעמיים, האם לא מנצלים אותו לצרכים אחרים.