חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית קיבל היום את המלצת ועדת החיפוש לנשיא האוניברסיטה ובחר בפרופסור מנחם בן-ששון לנשיא הבא של האוניברסיטה העברית במסגרת ישיבת מליאה שחתמה את המושב ה-72 של חבר הנאמנים של האוניברסיטה.

לאחר בחירתו אמר פרופ' מנחם בן-ששון "קשה היא השעה. העולם אינו כשהיה: אי הוודאות הכלכלית והמשבר הפיננסי העולמי משליכים על זירות פעילות רבות, הזירה האקדמית מגוונת ותחרותית, מעמדה של ההשכלה הגבוהה בציבור טעון תיקון. אך אין שום מקום לייאוש. יש מקום למנהיגות שקולה שנחושה לפתור את בעיותיה של ההשכלה הגבוהה בישראל בכלל ושל האוניברסיטה העברית בפרט".

לדבריו, "בטווח המיידי המצב הפיננסי הנוכחי מאיים על פתיחת שנת הלימודים הקרובה ולכן אני קורא לממשלת ישראל לממש את המוטל עליה ולתת את מה שהתחייבה לו לשם הקיום הבסיסי של האוניברסיטה, למען פיתוחה ולמען חיזוק ההשכלה הגבוהה".

פרופ' בן-ששון הוסיף ואמר כי "זה הזמן להכיר בחומרת מצבנו ובדחיפות של הצורך לשנותו. זה הזמן להשתנות בהפנמת חומרת האתגרים שלפנינו, להשתנות ברמת המעורבות האישית של כל חבר במשפחת האוניברסיטה – זה הזמן לגיוס כללי. עלינו להשתנות במבנה הארגוני והניהולי ולעשות את הממשל התאגידי של המוסד שקוף ככל הניתן; עלינו להשתנות ולהיפתח יותר לציבור באמצעות המעורבות והמחויבות הקהילתית, התקשורת, השיח התרבותי הרחב והקשר עם עולם הכלכלה והחברה בישראל. עלינו להשתנות ביחס שלנו לתלמידים הפוטנציאליים שלנו - לאתר את המעולים בארץ ובחו"ל לחזר אחריהם, לקרב אותם אלינו ולהגן עליהם כדי שיקלטו את המיטב שבחינוך האקדמי שלנו; עלינו להשתנות בשיח עם מוסדות המדינה ולהעמיד אותו על אדני השותפות הנכונה בין המנהיגות הציבורית למנהיגות האקדמית.

פרופ' בן-ששון הוא חוקר היסטוריה של העם היהודי באוניברסיטה העברית. הוא נולד ב-1951 בירושלים, בה הוא מתגורר גם היום. ב-1982, לאחר שהשלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית, למד לימודי פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קיימבריג', אנגליה. כשחזר לארץ התמנה לחבר סגל באוניברסיטה העברית, ובין השנים 2001-1997 שימש כרקטור האוניברסיטה.

פרופ' מנחם בן-ששון כיהן כחבר-כנסת מטעם מפלגת קדימה וכיו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת בין השנים 2009-2006. בשנים אלו גם שימש כיו"ר הלובי למען השכלה גבוהה בישראל וכיו"ר ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין האזנות סתר.