אור ירוק לכסף
אור ירוק לכסף

שלושה משופטי בג"ץ, הנשיאה דורית בייניש, סגן הנשיאה אליעזר ריבלין והשופטת איילה פרוקצ'יה, קבעו כי ממשלת ישראל רשאית להעביר כסף של הרשות הפלסטינית מבנקים ברמאללה לבנקים ברצועת עזה.

"תכליתו של חוק איסור מימון טרור לא נועדה למנוע מישראל העברת רכוש השייך לרשות הפלסטינית מאיו"ש לעזה, כאשר יש בכך כדי לקדם מטרות הומניטאריות שנועדו להבטיח חיים ברמה סבירה ואנושית לתושבים בתחומי איו"ש ורצועת עזה", קבעו השופטים.

"חשש בעלמא שמא כספים המיועדים למטרה לגיטימית - כתשלום משכורות לעובדים - ישמשו בעקיפין גם למטרות שהחוק ביקש למנוע, אינו מספיק על מנת לשבץ העברת כספים למסגרת האיסורים שבחוק", הוסיפה השופטת פרוקצ'יה.

"אכן, ביישומו של החוק יש צורך להפעיל אמת מידה זהירה באבחנה בין פעולות מותרות ברכוש, שנועדו לאפשר חיים בכבוד של האוכלוסייה המקומית בשטחים, לבין פעולות אסורות ברכוש, שברור על פניהן שנועדו להזין ולחזק את ארגוני הטרור בפעילותם", נאמר עוד בפסק הדין.

לסיכום קבעו השופטים, כי "לא היה מקום להתערב בנסיבות מקרה זה בהחלטת ראש הממשלה להתיר העברת כספים של הרשות הפלשתינית מבנקים ברמאללה לבנקים ברצועת עזה, וזאת מאחר שמדובר בענין שבמדיניות מובהקת, הנתון לאחריותה של הממשלה. מה גם שפעולה זו, לגופה, מקדמת את עניינה של האוכלוסייה האזרחית ברצועה, להבטיח אמצעי קיום לעובדי הרשות המתגוררים בעזה".