משלבים תורה וצבא.
משלבים תורה וצבא.פלאש 90

השבוע אושר לראשונה על ידי צה"ל ואיגוד ישיבות ההסדר מסלול חדש לצעירים המעוניינים לשלב בין שירות צבאי ללימודים תורניים. המסלול החדש ייקרא "בני תורה" ויסייע לצה"ל להתמודד עם המחסור בכוח אדם ועם הירידה באחוזי הגיוס של האוכלוסייה הכללית בישראל.

המסלול החדש הוצג ואושר באסיפה הכללית של איגוד ישיבות ההסדר שהתקיימה בתחילת השבוע. מסלול זה מציע לצעירים תכנית המשלבת שנתיים של לימוד תורה בישיבות ההסדר ושנתיים בשירות פעיל בצה"ל.

'ההסדר' המסורתי ימשיך להתקיים במתכונתו הרגילה: לימוד תורה בישיבה במשך שלוש וחצי שנים ושירות פעיל בצבא של שנה וחצי. איתן עוזרי, מנכ"ל איגוד ישיבות ההסדר מסביר כי ישנם צעירים רבים אשר מעוניינים בלימודים בישיבה בתקופה קצרה יותר ובשירות צבאי יותר משמעותי.

לדבריו, "מסלול זה נותן מענה לצורך שהיה קיים בנוף של גיוס בני ישיבות. בפתיחתו, אוכלוסייה שלמה של תלמידים שנרתעו בעבר מאורך המסלול או מתקופת הלימוד המשמעותית בישיבה, יוכלו להשתלב במסלול הסדר חדש שמותאם לצרכיהם".

הצבא תמך בהחלטה לפתוח מסלול זה, אשר יסייע לצה"ל להתמודד עם המחסור בכוח אדם ועם הירידה באחוזי הגיוס של האוכלוסייה הכללית בישראל. גם בקרב רבני ישיבות ההסדר, ההחלטה התקבלה בברכה והרבנים ציינו את חשיבותו הרבה של המסלול.

המסלול נפתח לראשונה כפיילוט ניסיוני לכ-20 תלמידים מישיבת ההסדר "היכל אליהו" ביישוב כוכב יעקב ולאחר דיון בנושא בצה"ל ובאיגוד ישיבות ההסדר, הוחלט לפתוח את המסלול לכלל ישיבות ההסדר.

התלמידים יתחילו את המסלול בשנת לימוד בישיבה, יתגייסו בגיוס נפרד במחלקת בני"ש בחטיבות החי"ר למשך שנתיים ואז יחזרו לספסלי הישיבה למשך שנה נוספת. יש לציין כי במהלך שירותם הצבאי, החיילים המשתתפים במסלול החדש כפופים לאותם נהלים ויהנו מסביבה תורנית ותומכת בדומה לכלל חיילי ההסדר.

איתן עוזרי מדגיש כי דרך המסלול החדש יחד עם המסלול הרגיל, ישיבות ההסדר ימשיכו לתת מענה לבני תורה אשר מעוניינים לשלב לימודים רציניים ומעמיקים בישיבה יחד עם שירות צבאי משמעותי במיטב יחידות הקרביות בצה"ל.