רדיו א-שמס הינה תחנת רדיו אזורית, זכיינית של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. על פי עדויות שהגיעו לאגודה לזכות הציבור לדעת ממאזינים ישראלים דוברי השפה הערבית, מתקיימים בתחנה מעת לעת משדרים והתבטאויות אשר לכאורה, אינם עולים בקנה אחד עם הגדרתה של התחנה כישראלית, הפועלת מכוח הזיכיון שהוענק לה ע"י המדינה.
 
באגודה טוענים, ע"פ תלונות המאזינים, בין השאר, משדרת התחנה תכנית שבועית של דש"ים למחבלים הכלואים בישראל, כאשר סמל התוכנית הוא ידיים אזוקות לצד דגל הרשות הפלסטינאית, בתכנית מוגדרת מדינת ישראל לא פעם כפושעת, כובשת וכדו'. באתר האינטרנט של התחנה ניתן למצוא מאמרים בנושא 'אבל על האסון של 1948' וכן הלאה.  האגודה העבירה את המידע לבדיקת הרשות השנייה לכשתגיע התגובה נפרסמה.
 
רדיו א-שמס משדר מאז 2003 כרדיו אזורי במסגרת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אך בפועל הוא רדיו מגזרי-ערבי. בין מטרותיו: לשרת את הצרכים התקשורתיים של האוכלוסייה הערבית ולהוות גשר בין ערבים ויהודים.


על-פי סקר של הרשות השנייה שפורסם ביוני 2006, רדיו א-שמס זוכה להאזנה הגבוהה ביותר מכל התחנות המשדרות בערבית בישראל, ושיעור ההאזנה לו מגיע ל47%-50%.