מתנגד. גפני
מתנגד. גפני

יו"ר ועדת הכספים של  הכנסת ח"כ הרב משה גפני הקים צוות מיוחד לנושא הצעת האוצר להטלת מס בצורת והודיע כי ההצעה במתכונת הנוכחית לא תאושר בוועדה. הצוות שכולל חכי"ם מהוועדה הוקם בתיאום עם אנשי משרד האוצר והוא יגיש את מסקנותיו לאחר דיונים שיערוך בנושא בימים הקרובים.

בדיון נאמר ע"י מנהל רשות המים אורי שני כי מטרת המס איננה הגדלת קופת המדינה אלא הדאגה למצב המים החמור במדינה כאשר ע"י הטלת המס, ציבור הצרכנים יזהר יותר בשימוש מיותר במים.  

חברי הכנסת שנכחו בוועדה אמרו כי הם מכירים בחשיבות מציאת פיתרון למצב המים בישראל אשר נמצא במצב חמור מאד, אך עם זאת התקנה שנקבעה פוגעת קשות בציבור רחב מאד באוכלוסיה.

ח"כ רונית תירוש אמרה כי יש לה הצעה חלופית, 'מכיוון שלא מדובר בבעיה תקציבית מדוע להחיל מס? יש לפעול לחינוך למניעת בזבוז במים, וזאת ע"י עידוד צרכנים אשר אינם מבזבזים מים בתמריץ כספי'. 

ח"כ הרב אורי מקלב אמר כי הפגיעה הקשה ביותר ממס הבצורת היא על משפחות ברוכות ילדים, כאשר ברור שמשפחה ברוכת ילדים צורכת מים בכמויות גדולות יותר לשטיפת הבית, לכביסה, בישולים וכו' וזאת בכמויות גדולות בהרבה יותר ממשפחות אחרות, כמו כן כמות המים המוקצבת בהצעת האוצר לנפש אינה מגיעה לסף הממוצע בישראל, כאשר הממוצע הוא הרבה מעל ל3 קוב מים לנפש.  "בהצעה הנוכחית המוצעת בפנינו, 97 אחוזים מאזרחי ישראל יקבלו קנסות, ובעיקר המשפחות ברוכות הילדים". 

ח"כ מקלב העלה בעיות רבות נוספות בהצעה הקיימת, בהם הקנס הרטרואקטיבי, בעיות של נזילות סמויות, דירות סטודנטים, בניינים משותפים, ועוד,  אשר כולם יתקשו בעקבות היטל הבצורת. מקלב מחה על העובדה שרשות המים פרסמה בעיתונות עדכון לציבור על החוק ואכיפתו מה1 ליולי, "אנחנו יושבים פה ודנים במה שכבר פרסמתם בעיתונים לציבור כנתון עובדתי,  זוהי זילות של הכנסת".

לסיכום הדיון אמר יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני כי יקים צוות שיבדוק עם רשות המים אופציות אחרות להגברת החיסכון בשימוש במים, אך לא בדרך הנוכחית הגורמת לנזק עצום למשפחות, לסטודנטים,  ולנכים אשר הביעו אף הם את עמדתם והתנגדו למס בהצעה הנוכחית בתוקף. "ההצעה הנוכחית לא תעבור, ולא תחול מהראשון ליולי,  בימים הקרובים נקבל את המלצת הצוות שהוקם על מנת למצוא חלופות ראויות למצב המים בישראל,  אך ללא פגיעה כה קשה באוכלוסיות רבות במדינה".