תשמיע את קול העם. איציק.
תשמיע את קול העם. איציק.

יו"ר הכנסת לשעבר, ח"כ דליה איציק, מקווה שיוזמת 'נאומי העם' שיזמה תקרב את העם אל משכן הכנסת ואולי אף תגרור חוקים חשובים לטובת האזרחים.נזכיר כי בימים האחרונים החלה חברת הכנסת איציק באיסוף נאומים בני דקה, נאומים אותם כתבו אזרחים ושיגרו לה לקראת יישום יוזמתה, ובה ייקראו הנאומים במליאת הכנסת. ביומן ערוץ 7 היא מספרת על היוזמה, שככל הנראה אין לה אח ורע בפרלמנטים אחרים בעולם.איציק, שתיבת המייל שלה התמלאה מאז דווח על מיזם נאומי העם שלה, מספרת שטרם העלאת הדברים במליאת הכנסת הם יעברו סינון על מנת שלא ישתחלו נאומי קללה ונאצה למליאת הכנסת. הדברים יועלו במסגרת נאומי הדקה של חברי הכנסת מדי יום שלישי. איציק מציינת שלא אחת חברי הכנסת מחפשים נושאים להעלותם במסגרת נאומי הדקה שלהם, וכעת יעניקו להם האזרחים את הנושאים החסרים הללו."חשבתי שאם רוצים שהבית יהיה משכן העם נכון להביא את קול העם", אומרת חברת הכנסת איציק שהחלה בקידום יוזמתה עוד בימיה כיו"ר הכנסת, ומוסיפה תקווה "שזה יתפתח ויצמח, אבל אם זה לא עובד לא נתבייש לרדת מהעניין, אבל לפחות ניסינו".איציק מציינת בדבריה כי ההצלחה המשוערת של מהלך זה נובע מהיות הישראלי הממוצע מעורב הרבה יותר מכפי שנדמה בעשייה הציבורית. כמו כן היא מביעה תקווה שהמהלך יקרב את הדור הצעיר, כלשונה, להתנהלות הפרלמנט.לעת עתה היא מספרת על תיבת המייל הגדושה שלה במאות נאומים שהגיעה אליה מאז התפרסם דבר המיזם החדש שלה.לפי שעה יקריאו את נאומי העם חברי כנסת מטעם סיעת 'קדימה' אך היא מקווה שהמהלך יפרוץ אל שאר המפלגות ובכך יימנע מהמהלך תיוג שלה כמהלך אופוזיציוני בהכרח. איציק מביעה תקווה שתוך כדי העלאת הנאומים יצוצו בהם גם יוזמות חקיקה שחברי הכנסת יכניסו לרשימת הנושאים לטיפולם ויעקבו אחר התייחסות השרים לטיפול בנושאים השונים.