.
.

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 15 שנות מאסר על אצראר ברגותי, תושב רמאללה, שהורשע בניסיון לרצוח חייל.

בנוסף נגזרו עליו 24 חודשי מאסר על תנאי, שלא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסרו עבירה כלשהי מסוג פשע.

בגזר הדין נכתב כי הנאשם התקרב לרכב סיור של מג"ב באזור התעשייה "עטרות" משך את נהג הרכב מתוך הרכב, שלף סכין שהטמין על גופו והחל לדקור את השוטר שהיה ברכב. עת ניסה השוטר לבלום את הדקירה לעבר פלג גופו העליון, הוא נחתך מהסכין באמת ידו, פגיעה אשר גרמה לקרע בגידיו.

לאחר מכן, הניף הנאשם את הסכין לעבר צווארו של השוטר וגרם לו חתך שטחי בצוואר בסמוך לכתף. הנאשם המשיך במגמת התקיפה ודקר את השוטר פעמים נוספות באגן ובירך, וכן נעץ את סכינו לעומק החזה, מכיוון הגב. הדקירה האחרונה גרמה, בין השאר, לקרע בסרעפת ולפגיעות קשות בטחול. כתוצאה מפגיעה זו, אושפז השוטר למשך כחודש ימים בבית החולים ומאז שחרורו הוא סובל מנכות זמנית של 51%.

עוד ציינו השופטים כי "העבירה שביצע הנאשם הינה חמורה ביותר. התופעה של פיגוע דקירה כלפי אנשי הביטחון – חיילים או שוטרים – על רקע אידיאולוגי, לאומני או אחר, הייתה, לדאבון הלב, נפוצה, כאשר מבצעיה זוכים לעיתים בקרב חלק מקהילתם לתהילה ולהערכה, כמעשה גבורה. משכך, במאבק בעבירות מן הסוג הנדון שומה על בית המשפט להחמיר בענישה, זאת על-מנת להרחיק את הסכנה הנשקפת מהמפגע עצמו וממפגעים פוטנציאליים אחרים, זאת לצורך הרתעה אפקטיבית, אינדיווידואלית וכללית כאחד, למען הקניית הגנה ראויה לעומדים על משמרתם בשליחות המדינה והחשופים, לא אחת, לחזית הטרור, וכן לשם שמירת הערך הראוי לחיי אדם".