היוזם. עופר עיני
היוזם. עופר עיני

ועדת העבודה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק שיזם יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, להקמת קרן משותפת להסתדרות, המעסיקים והממשלה לסיוע לעסקים במצוקה למניעת פיטורי עובדים

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה חוק המסמיך את משרדי האוצר והתמ"ת בשיתוף ההסתדרות והמעסיקים להקים קרן משותפת לסיוע לעסקים שנקלעו למצוקה בעקבות המשבר הכלכלי. יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, יזם את הקמת הקרן והשיג את הסכמת הממשלה והמעסיקים במסגרת עסקת החבילה והן במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בין העבודה לליכוד.

המימון לקרן יגיע, על-פי החוק, מתרומה של רבע יום חופשה של כלל העובדים במשק ובמקביל כל מעביד יתרום סכום זהה בגין כל אחד מעובדיו. את בכספים יגבה המוסד לביטוח לאומי בחודש ספטמבר השנה. בנוסף יועברו לקרן מחצית דמי הבראה שמופחתים מעובדים במגזר הציבורי שמועסקים בגופים שאינם מתוקצבים באופן ישיר או עקיף ע"י המדינה, כמו למשל חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות מאוזנות, שאינן נהנות מתקציבי ממשלה בדמות מענקי איזון או כספים אחרים.

הקריטריונים למתן כספי הקרן לעסקים ייקבעו בהסכמה בין הממשלה ההסתדרות והמעסיקים. נקבע כי לכל אחד מהגופים- משרד האוצר, משרד התמ"ת ההסתדרות והמעסיקים- יהיו שני נציגים בהנהלת הקרן. עוד נקבע כי אם עד חודש ספטמבר לא תהיה הסכמה בין הצדדים יוכל שר האוצר לדחות את גביית הכספים ע"י הביטוח הלאומי.

בהסתדרות אומרים כי "הקרן תאפשר להעניק מנת חמצן למקומות עבודה רבים שנקלעים לקשיים ובאין פתרון נאלצים לבחור בדרך של פיטורי עובדים. אנו מאמינים שעם הקמת הקרן יפנו אליה עסקים שזקוקים לסיוע ואינם חפצים בפיטורי עובדים".