הכותל המערבי שריד המקדש
הכותל המערבי שריד המקדש

היום צום שבעה עשר בתמוז, בו הובקעו חומות ירושלים, הוא אחד מארבעת ימי הצומות על החורבן.

הצום החל מעלות השחר ויסתיים בצאת הכוכבים, בירושלים בשעה 20:18 בתל אביב בשעה 20:21 ובחיפה ב20:22

ימי הצומות על החורבן חלים באירועים אשר הביאו לחורבן המקדש והארץ. בעשרה בטבת הוטל מצור על ירושלים, בי"ז בתמוז הובקעו חומות העיר בימי בית המקדש השני, ובתשעה באב חרב בית המקדש. בנוסף לשלושת ההצומות האלו, ישנו צום גדליה החל בג' תשרי לזכר הרצחו של מנהיג שארית הפליטה בארץ ישראל, גדליה בן אחיקם, שהרצחו גרם לגלות שארית הפליטה ובעצם ליציאה הסופית של עם ישראל לגלות.

בשבעה עשר בתמוז אירעו במשך הזמנים עוד אירועים של צער, כפי שמציינת המשנה בתענית פרק ד', "נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל'. ביום זה ירד משה רבנו מהר סיני להביא את לוחות הברית לעם ישראל וכשראה אותם חוטאים בחטא העגל השליך הלוחות מידיו ונשברו.  

החל מהיום מתחילים שלושת השבועות של ימי בין המצרים. ימים שבהם נוהגים מנהגי אבלות על החורבן.

3 דרגות ישנם בתקופה זו בחומרת מנהגי האבלות. משבעה עשר בתמוז ועד ראש חודש אב, מראש חודש אב ועד שבוע שחל בו תשעה באב, ומשבוע שחל בו תשעה באב עד לצום. מנהגי האבלות משתנים בין העדות השונות.

נוהגים שלא לערוך חתונות החל מיום זה ועד תשעה באב, ויש שמקפידים בכך רק מראש חודש אב. רבים נוהגים שלא להסתפר בכל 3 שבועות אלו (יוצאי אשכנז מרוקו וג'רבא) וחלק מהספרדים נוהגים שלא להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב.

החל מראש חודש אב אין אוכלים בשר ואין שותים יין בימות החול. ולאשכנזים גם אסור לכבס בגדים מראש חודש אב, ולספרדים איסור כיבוס נוהג משבוע שחל בו תשעה באב. וכן אין רוחצים במים חמים החל מראש חודש אב. ובקהילות אשכנז נהגו שלא לרחוץ אפילו במים צוננים. ואמנם מי שחש בצער יכול לרחוץ במים פושרים.

ימי הצומות הם ימים שנועדו לתשובה וחשבון נפש שהרי לא העיקר הצום והתענית אלא החזרה בתשובה ותיקון המעשים, וכך כתב הרמב"ם בהלכות תענית פרק ה' הלכה א': "יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות - שבזיכרון דברים אלו נשוב להטיב שנאמר 'והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם". הרי שעיקר התענית משמעותה חשבון הנפש וחזרה בתשובה.

נזכה שהימים האלו יהפכו לששון ושמחה, ויבנה המקדש במהרה בימינו.

ניתן למצוא באתר ישיבה (yeshiva.org.il) עמוד מיוחד עם זמני הצום, הלכות ימי בין המיצרים והצומות, שאלות ותשובות הגולשים, שיעורים, שיחות וידאו ועוד. ניתן ללחוץ כאן למעבר לעמוד על שלושת השבועות.


כמו כן, ביום ראשון יתקיים שידור חי לשאלות הגולשים בענייני ימי בין המיצרים עם הרב שמואל אליהו, רבה של צפת. השידור יתקיים בשעה 21:30 בערוץ ישיבה.
מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו