דרישה לבדוק כשרות קשרי אולמרט-זוהר

התנועה לאיכות השלטון מבקשת ממבקר המדינה לבדוק חשד להתנהלות בלתי כשרה ב"דחיית" התשלום של אולמרט לעורך דינו אלי זוהר.

שמעון כהן , כ"ב בתמוז תשס"ט

אלי זוהר
אלי זוהר

התנועה לאיכות השלטון פנתה למבקר המדינה בבקשה שיפתח בבדיקה בעניין השירותים המשפטיים שהעניק עורך הדין אלי זוהר לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט והתשלום המתמהמה שלהם.

על פי ההערכות מדבור בשירותים משפטיים הנאמדים בסכומי עתק של מיליוני דולרים אך התשלום עבורם טרם שולם והוא נדחה למועד בלתי ידוע.

התנועה פנתה גם ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד מני מזוז, בדרישה שיקבע כלל האוסר על עובד ציבור לקבל מגורם פרטי הטבה מבלי לשלם את מלוא התמורה הסבירה בעת מתן ההטבה. כמו כן התבקש מזוז להורות לאולמרט ולעו"ד זהר לדווח בכתובים מהו החוב של אולמרט ומה מועד פירעונו.

על דבר ההחלטה לעכב את התשלום לעורך הדין זוהר נודע מכתבה שפורסמה בעיתון 'הארץ' לפני כשבוע וחצי ובה פרסמו העיתונאים אביבה לורי ואורי בלאו את תמליל שיחתם עם עורך הדין זוהר, ומתמליל זה עולה  לכאורה כי בשלוש השנים האחרונות עובד משרד עורכי הדין שלו על שורה של תיקיו וענייניו של אהוד אולמרט ללא הפוגה כמעט. בפרסום נטען כי שוקדים על התיקים עורכי דין ומתמחים מהמשרד וכי כמה מהם התרעמו על כך שהם עובדים בחינם.

על-פי הפרסום, השיב לכאורה עו"ד זהר כי "כולם יודעים שיום יבוא והוא ישלם את החוב הזה, כשיתחיל להרוויח כסף באזרחות. בינתיים ניהלנו חקירות בתשעה תיקים במשך שלוש שנים, אבל אני בטוח שנתוגמל בעתיד". כן צוטט עו"ד זהר כאומר, לכאורה, כי "דחינו את התשלום לעתיד".

על-פי הכתבה, בשנת 2001 משרדו של עו"ד זהר קיבל מעיריית ירושלים בראשות מר אולמרט למעלה ממיליון שקל לצורך עבודה משפטית. כמו כן, על-פי הכתבה, מ-2003 ייצג עו"ד זהר את מר אולמרט בתביעת דיבה בעקבות חשיפת פרשת האי היווני וכי באותה שנה הוא היה מועמדו של שר המשפטים דאז וחברו הקרוב של אולמרט, יוסף (טומי) לפיד, למשרד היועץ המשפטי לממשלה, אבל הסיר את מועמדותו מחשש לניגוד עניינים.

כמו כן, בנוגע לשווי הטיפול המשפטי שמעניק משרדו של עו"ד זהר למר אולמרט, צוטט לכאורה עורך דין ותיק ופרופסור למשפטים כאומר ש"אצל אולמרט, לקוח מתמיד שהולך וחוזר... שם מיליון דולר זה רק לכיסוי ההוצאות".

בכתבה הובאה תגובה לכאורה מיועץ התקשורת של אולמרט לפיה "הן במהלך תקופת כהונתו של אולמרט כראש ממשלה והן כיום, ההתנהלות בין אולמרט לבין עורכי דינו נעשית ומדווחת על-פי דין".

התנועה לאיכות השלטון מצטטת במכתבה את הדברים שהובאו בכתבה ומוסיפה כי אין ביכולתה לדעת אם הדברים אכן נכונים ועל כן מבקשים אנשיה מהמבקר ומהיועץ המשפטי לבחון את הדברים.

"מבלי לקבוע עמדה כלשהי בשלב זה לגבי שירותים משפטיים אשר ניתנו למר אולמרט ו/או על שאלת התמורה בגינם, מדגישה  התנועה את הצורך בקביעת נורמה ברורה האוסרת על עובד ציבור לקבל מגורם פרטי הטבה (שירותים ו/או נכסים וכד') מבלי לשלם עליה את מלוא התמורה הסבירה כבר בעת נתינתה. ברורות ההשלכות החמורות של העדר איסור כאמור, החל מהוועדות המקומיות לתכנון ובניה וכלה בחלונות הגבוהים של משרדי ממשלת ישראל. לאור זאת  מבקשת התנועה כי היועץ המשפטי לממשלה יפעל לעיגון נורמה מחייבת האוסרת על עובד ציבור לקבל מגורם פרטי הטבה מבלי לשלם עליה את מלוא התמורה הסבירה כבר בעת נתינתה", כותבים אנשי התנועה.

יצוין כי בכתבה האמורה שפורסמה ב'הארץ' צוין עוד שחוק השירות הציבורי אוסר התנהלות שכזו שכן על נושא משרה ציבורית נאסר לקבל מתנה ומתנה מוגדרת כ"שירות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה".

עוד יצוין כי התנועה מבקשת מראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, להודיע ליועץ המשפטי לממשלה בכתובים מהם הסכומים שאותם חייב אולמרט למשרדו של עו"ד זהר, מהו המנגנון לקביעת סכומים שיהיה חייב בהמשך הטיפול המשפטי ומהם המועדים לתשלום החובות.