נתניהו
נתניהו

ראש הממשלה התייחס הערב (חמישי) להחלטתו של שר הפנים לבטל נוהל גדרה-חדרה, האוסר על מבקשי מקלט הנמצאים בישראל לשהות ביישובי מרכז הארץ, "ראש הממשלה נפגש עם שר הפנים ושר האוצר, ובפגישה הוחלט כי תימשך מדיניות הממשלה להוצאת השוהים הבלתי חוקיים מגבולות הארץ ולעידוד יציאתם מן הארץ מרצון. בתוך כך הציע שר הפנים, כי יינתן אישור זמני לשהייה בארץ של ילדי שוהים בלתי חוקיים והוריהם, וזאת לתקופת זמן מוגבלת של שלושה חודשים", נמסר מלשכת ראש הממשלה. "בפגישה הוחלט כי במהלך שלושה חודשים אלו תגובש מדיניות לטיפול בילדי השוהים הבלתי חוקיים ובהוריהם. ראש הממשלה ושר הפנים סיכמו כי שר הפנים יכנס דיונים בנושא זה בועדת השרים לעניין העסקת עובדים זרים בראשותו ובהשתתפות הגורמים המקצועיים".

עוד נמסר מלשכת נתניהו, "הזרימה הבלתי פוסקת של שוהים בלתי חוקיים לתוך ישראל בשנים האחרונות, הביאה למצב שבו שיעור העובדים הזרים בישראל הוא מהגבוהים בעולם, יחסית להיקף האוכלוסייה המקומית ולמספר המועסקים במשק. עובדה זו מגדילה את האבטלה בקרב ישראלים ומשנה משמעותית את האיזון הדמוגרפי הפנימי בישראל.לפיכך הנחה עוד ראש הממשלה, כי שר האוצר ושר המשפטים יגבשו בפרק זמן זה הצעת חקיקה בעניין העצמת האכיפה והענישה של ישראלים המעסיקים עובדים בלתי חוקיים, שתובא למושב החורף של הכנסת. במקביל ידון הקבינט בתופעה המתרחבת של המסתננים הבלתי חוקיים בגבול הדרומי ובדרכים להגבלת הפיקוח בגבולות".

שר הפנים ביטל את "חדרה-גדרה"